Központi Értesítő, 1917 (42. évfolyam, 2. félév)

50905 NÉVJEGYZÉK a „Központi Értesítő" 1917. évi folyamának második feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek Abai kölcsönös nópsegélyző egy­let mint szövetkezet 72. Abara és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 77. Abauj-Szántó és vidék-? hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja, 74. Abai tj-Szina-Kenylieczi f ogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 52. Abádszalóki gőzfürész és gőz­malom részvénytársaság 61. Abel ós Koch 60. Abel Ignácz 64. Abel Lajos 60. Abonyi önsegélyző egylet 76. Abrahamsohn testvérek 58. Abrudfalvaés vidéke,.Hangya" fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 90. Ackermann M. János 94. A'czél Armin gép- és műszaki üzlete 95. Aczél Gyula és Társa 58. Adi Czipőgyár Részvénytársa­ság 57. Adle: és Gold 89. Adler Ignácz 98. Adler Sándor tőzsdealkusz 94. Adler Vilmos ós fia 79. Adria czukorka-, csokoládé- és piskótsgyár Szemere és társa 52, 54. Adria czukorka-, csokoládé- és piskóta-gyár Szemere Lajos 52. Adriatica cognac-, törköly- és szilvórium-lepároló részvény­társaság 77. Aeaificatum Részvénytársaság 04. Aesculap kötszergyár dr. Edel­mann József 90. Agrárbank részvénytársaság fel­számolás alatt 94, 101. Agrár Takarékpénztár Rész­vénytársaság 83. „Agricola" mezőgazdasági el­adási szövetkezet korlátolt felelősséggel 56, 82. „Agricola" takarók- ós.hitel­intézet mint részvénytársa­ság 68. • Agrumaria részvénytársaság 99. Ajtoni „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 66. Akadémia pinczészet Glancz Sámuel 70. Alberti -Irsai—Czeglédberczeli népbank részvénytársaság 90. „Albina" takarék- és hitelinté­zet 78. Albina és László építési válla­lata 52. Aldorfi takarék- és előlegezési szövetkezet 54. Alföldi Albert 89. Alföldi Czukorgyár részvény­társaság 56, 84. Alföldi Gazdák Terményértéke­sítő szövetkezete 53. Alföldi gazdák terményértéke­sítő szövetkezete, felszámolás alatt 85. Alföldi Hordógyár Részvény­társaság felszámolásban 59. Alföldi Közgazdasági Bank mint szövetkezet Szolnokon fel­számolás alatt 88. Alföldi Sámuel fiai 86. Algyő és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 103. A Alibunari Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 96. Alibimári Hengermalom Rész­vénytársaság 95. Alkenyér—kudsiri helyi érdekli vasút részvénytársaság 92. Almáskamarási hitelszövetke­; zet, mint az Crszágos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 91. • Almásmálom község állatte­nyésztőinek szövetkezete 83. . Alpári Központi Szeszfőző Szö­i vetkezet 55. Alpár-utczaí bérház-építő rész­; vény társaság 74. Alsóbagod és vidéke keresztény fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 70. Alsóbagodi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 70. Alsóboldogfalva és vidéke hi­telszövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitelszövet­kezet tagja 62. Alsócsernátoni hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 61. Alsóidecsi takarék- és előleg­egylet mint szövetkezet 69. Alsójára és vidéke „Hangya" fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet J52. Alsók és Csurgósarkadi hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja 93. Alsókocsobai „Hangya" fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet 76. Alsókosályi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 83. Alsó-Láposi fogyasztási és hitel­szövetkezet felszámolás alatt 56. Alsólendvai Központi Szeszfőző Szövetkezet 55. Alsópiáni hitelszövetkezet, mint bejegyzett társaság 78. Alsóporumbáki fogyasztási és értékesítő szövetkezet 60. Alsórócsény és vidéke Haiyjya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 53. Alsó-Segesd községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­pont Hitelszövetkezet ta'gja 59. Alsósófalvaí fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet korlátolt felelősséggel 100. Alsószuhai fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 67. Avasujfalui hitelszövetkezet, mint az Országos h özponti Hitelszövetkezet tagja 82, 101. Alsóváradi tej- és saját egyéb gazdasági termékeit értéke­sítő szövetkezet 57. Alsóvereczkei hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 85. Alt és Kolm 60. Altdorffer Lipót 63. Althamm er Ignácz 52. Altmann Ignácz 102. Altmann Ignáczné 79. Alumini umércz- Bánya és Ipar Részvénytársaság 56. 1

Next

/
Thumbnails
Contents