Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 1. félév)

50905 % NEVJEGYZEK I , a „Központi Értesítő" 1918. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak foiyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abaujnádasd és vidéke fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet korlátolt felelősség­gel 45. Abaujszántó és vidéke „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 35. Abaujszántó é3 Vidéke tej- és saját egyéb gazdasági ter­mékeit -értékesítő szövetke­zet felszámolás alatt 28. Abiyíj -Szántói takarékpénztár mint részvénytársaság 25. Abauj-Szemere és vidéke hi­tolszövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 47. Abauj-szepsi takarékpénztár és zálogintézet 25. Abádszalóki „Hangya" fo­gyasztási és értékesítő szö­' vetkezet 15. Abádszalóki takarékpénztár részvénytársaság 35. Abeles Emil 2, 2. Abeles Imre 20, 20. Abelsberg és Orova 17, 17. Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 22. Abonyi önsegélyző-egylet 41. Adai hitelintézet részvénytár­saság 21. Adavidéki közgazdasági bank részvénytársaság 16, 16. Adi Czipőgyár Részvénytársa­ság 12. Adler és Bauer 18. Adler Horace 30. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 50. Adorjánházai fogyasztási szö­vetkezet 23. Adorján Sámuel 32. Adria bíztositó-társulat ma­gyarországi igazgatósága 34. Adriatica cocnac-, törköly- és szilvórium-lepároló fész­vértytársaság 6. Aczél és Salamon 19. Aedes bérház részvénytársa­ság 22. ( ,,Aedificatum" Fiumei Ingat­lan részvénytársaság 4. Aeseulap vegyészeti drogiia és kozmetikai vállalat Gerő Manó ós Társai betéti társa­ság 12. Agraria Kereskedelmi rész­vénytársaság 17. Agrár Hitelszövetkezet 40. Ajrár Takarékpénztár Rész­vénytársaság 51, 51. Agricola gazdasági részvény­társaság Vajdalumyadon 31. Agricola mezőgazdasági el­adási szövetkezet korlátolt felelősséggel 18. Agyagárúgyár népipar rész­vénytársaság' 25. Aha és vidéke fogyasztási szö­vetkezet 12. Aha és vidéke hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja fel­számolás alatt 44. Aj áh. Joachim 21. Ajka és környéke I. önsegélyző egylet mint szövetkezet 51-. Aj ton - Iiöödi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 9. Akai Ijeresztény fogyasztási szö­vetkezet felszámolás alatt 51. Alagi Takarékpénztár Rész­vénytársaság 5. Alapi önsegélyző-egylet jmint szövetkezet 1. Albert Emánuel 27. Alberti-Irsai Cz.-berczeli nép­bank részvénytársaság 22. „Albina" takarék- és hitelinté­zet 31, 31. Albin és László építési vállalata 42. Alcsiki bank részvénytársaság 7. Alcíiki faipar részvénytársaság Brassó 51. Alcsili központi szeszfőző szö­vetkezet 49. Alcsút és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 24. Aldebrő és Vidéke fogyasztási ós értékesítő szövetkezet 40. Alfalu Faipar Részvénytársa­ság 22. Alföldi általános bank rész­vénytársaság 50. Alföldi első gazdasági vasút részvénytársaság 33. Alföldi Mezőgazdasági Ipar- és Kereskedelmi Részvénytársa­ság 23. Alföldi tégla- és agyagipar rész­vénytársaság felszámolás alatt 47. Algyógyi fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 10. Algyő és Vidéké hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 27. Almádi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi hitel­szövetkezet tagja 7, 45. Almási kölcsönös tüzkárbizto­sitó-társaság mint szövetke­zet 37, 46. Alpári hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 49. Alpestesi „Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet, mint a Hangya czímű orszá­gos központi hiteiszövetkezet tagja 51. Alpestesi „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet, mint a Hangya czímü köz­ponti szövetkezet tagja 51. Alsóapsai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 7, 7. Alsóárpási fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 19. Alsóbisztrai Takarékpénztár Részvénytársaság 17. Alsócsernátoni fogyasztási' és értékesítő szövetközet 8. Alsódombó és Vidéke Gyü­mölesértékesitő ós Központi Szeszfőző Szövetkezet 32. Alsóesztergály és vidéke „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 26. Alsó- és felsőábrányi l'ogyasz­• tási és értékesítő szövetk. 35. Alsó- és Felsőbereczki,Hangya' fogyasztási ós értékesítő szö­vetkezet 37. 1

Next

/
Thumbnails
Contents