Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 2. félév)

1918-07-04 / 52. szám

XLIII. évfolyam. Megjelenik az 1875. évi XXXVII-ik t.-cz. 8-ik §-a alap­iján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétkfildetlk a Közgazda­sági Értesítővel együtt min­den csütörtökön. — 1355 — Budapest, 1918. julius 4-én. KÖZPONTI ERTESITO KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M, KIR, MINISTER, 52. szám. Előfizetések csupán a Köz­gazdasági Értesítő kiadóhiva­talánál (Pesti könyvnyomda részvény-társaság Budapest, V., Hold-utcza 7.) fogadtatnak el, még pedig csakis a két lapra együttesen. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) aj Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és als zárna A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök i! Jegyzet Budapesti törvényszék 1918—52. Budapesti törvényszék 1918—52. Budapesti törvényszék 1918—52. 1918. május 21. Cg. 7032/5. 20981/1 1918. május 22. Cg. 7854. 20982/1 1918. május 22. Cg. 7814. 20983/1 Buchbinder Ármin BuÄt Haas József Josef Haas Wagner József és Társa Josef Wagner & Co. Főtelep Budapest Főtelep Budapest Buchbinder Ármin szőnyegek vétele és eladásának közvetítésével foglalkozó üzlettulajdonos, budapesti lakos. Haas József, férfi és női divatárú­cikkek és szőnyegek eladásának közve­titésével ügynöki üzlettulajdonos, buda­pesti lakos. Wagner József vas és acélárúk és műszaki czikkekkel ügynöki üzlettulaj­donos, budapesti lakos. Üzlete : IV., Bócsi-utcza 2. szám. Üzlete : IV., Kristóf-tér 6. szám. Átvezettetett a kereskedelmi társas czégek jegyzékének LXIV. kötet, 302. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.) Czégbirtokos a czéget akképen jegyzi, hogy az előirt, vagy előnyomott czégszöveg alá a vezetéknevét irja. Üzlete: I., Átlós -út 1- szám. Budapesti törvényszék 1918-52. 1918. május 29. Cg. 4697/3. 20987/1 Fleischmann Ignácz fehérnemű és divatárú­kereskedő Főtelep Budapest Fleischmann Ignácz kelengye, fehér­neiríű- és divatárúkereskedő, budapesti lakos. Átvezettetett a kereskedelmi társas czégek jegyzékének LXXI1I. kötet, 68. lapjáról. v '(Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.) Üzlete : IV., Kálvin-tér 2. szám. i.'MíiS ScSW

Next

/
Thumbnails
Contents