Központi Értesítő, 1919 (44. évfolyam, 1. félév)

50003 NEVJEGYZEK a „Központi Értesítő" 1919. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a »Központi Értesítő« lapjainak folyószámait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek Abádszalóki gőzfürész és gőz­malom részvénytársaság 21. Abonyi Oyümölcsértékesitö és Központi szeszfőző szövet­kezet 41. Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 36. Abonyi önsegélyző Egylet 41. Acsádi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 11. Aczél Zsigmond 12. Aczél Zsigmond vaskereske­delmi részvénytársaság 14. Adászteveli „Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövet­kezet 17. Adler Ármin és Fia 24, 24, 36. Adler Sándor kereskedelmi ügynökség 15. Adonypusztaszabolcsi „Han­gya" fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 25. „Adria" faipar- és faárúgyár­részvénytársaság 6. Adria Konzervgyár Részvény­társaság 9. Adria Szalámi- és Kolbászárú­gyár Neumann és Qriinfeld 17. Agrárbank Részvénytársaság 4, 4, 24, 29. „Agrárja" Gazdasági beszerző és értékesítő iroda úgyis mint Műszaki vegyészeti és gépgyári képviseletek Jung­berth László és társa 11. Agraria Konzervgyár és keres­kedelmi részvénytársaság 33. Agyagosi fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 17. Alattyán és vidéke keresztény fogyasztási szövetkezet 13. Albina takarék- és hitelintézet Nagyszeben Erzsébetvárosi fiókja 16. „Albus" szappangyárak Schützer Jakab és fia 24. Alcsut és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 24. Alföldi általános bank rész­vénytársaság 17. Alföldi Czukorgyár részvény­társaság 6, 15. Alföld-Erdélyi Kereskedelmi részvénytársaság 26, 26. Alföldi Fakereskedelmi Rész­vénytársaság 27. Alföldi Qőzfürész és Őrlő­malom Részvénytársaság 3. Alföldi Sertéshizlaló és Hús­ipari Részvénytársaság 21. Almádi-i fürdő részvénytársa­ság 5. Almádi-i fürdő részvénytársa­ság felszámolás alatt 5. Alpár Ignácz 36. Alpári Központi Szeszfőző Szö­vetkezet 42. Alpár-utczai bérházépitő rész­vénytársaság felszámolás alatt 46. Alsóbagodi „Hangya" keresz­tény fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 13. Alsóboldogfalva és vidéke hi­telszövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitelszövet­kezet tagja 21. Alsódabasi fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 33. Alsó-felsőszentmihályi községi hitelszövetkezet, mint az Or­szágos Központi Hitelszövet­kezet tagja 15. Alsók—Sarkad községek fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezete 33. Alsókaraszlói hitelszövetkezeti mint az Országos központi Hitelszövetkezet tagja 21. Alsókunhóczi „Hangya" fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet 8. Alsólendvai központi szeszfőző szövetkezet felszámolás alatt 1. Alsópéli fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 44. Alsó-Segesd községi hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 19. Alsósztamorai takarékpénztár részvénytársaság 33. Altmann Jakab 29. Altmann Mór 40. Altmann Mór üveg- és porczel­lánkereskedés 10. Aluminiumércz-Bánya és Ipar Részvénytársaság 14, 31. Amatőrök forgalmi szövetke­zete 25. „Ambrózia" ezukorka-, kaeks­és konzervárúgyár részvény­társaság 28. Amerikai lrndaberendezési vál­lalat Nagy és Vértes Rész­vénytársaság 12. Ammer és Bölnn 18. Anglo nyomda Donáth és Vágó 48. Angol-osztrák bank nagyváradi fióktelepe 18, 18. Anker bankiroda Böhm I. 30. Anker Gyermek Divatház Deutsch Kálmánné 5. Apatini takarékpénztár 12. Apcz és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 18. Apolló irodalmi és nyomdai részvénytársaság 42. Apollo kőolajfinomitóg.vár részvénytársaság 24. Apostol-nyomda részvénytár­saság 19. Apostag községi hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 33. Aqua technikai vállalat Tóth F. 12. Aradi általános Takarékpénz­tár részvénytársaság 27. Aradi dobozgyár- és papirfel­dolgozó vállalat Ingusz J. 17. Aradi Első Borértékesitő Rész­vénytársaság 27. Aradi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 2, 2. Aradi m. kir. Földmívelésügyi Tisztviselők és Alkalmazott­tak Fogyasztási szövetkezete felszámolás alatt 15. Aradmegyei Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság 16. Aradi polgári takarékpénztár részvénytársaság 13. 1

Next

/
Thumbnails
Contents