Központi Értesítő, 1920 (45. évfolyam, 1. félév)

1920-01-01 / 1. szám

LXV. évfolyam. í Budapest, 1920. január 1-én. 1. szám. Megjelenik az 1875. évi XXXVII-ik t.-cz. 8-ik §-a alap­ján, minden csütörtökön és vasárnap. Szétküldetik a Közgazda­sági Értesítővel együtt min­den csütörtökön. KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI MINISTER. Előfizetések csupán a Köz­gazdasági Értesítő kiadóhiva­talánál (Pesti könyvnyomda részvény-társaság Budapes', V., Hold-utcza 7.) fogadtatnak el, még pedig csakis a két lapra együttesen. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni c z é g e k. Törvényszék A bejegyzést rendelő véviés keite, a ezét; lolyó-ésalszáina A czég szószerinti szövege A főtelep és a fioktelopok helye A czég birtokosa Czégvfczetők íj SS Jegyzet Budapesti törvényszék 1*20—1 1919. november 26. Cg 9412/2. 21599/1 Dietrich és Gottschlig Főtelep Budapest Gottschlig Ágoston budapesti la^os, tea, likőr, rum, cognac és egyéb sze­szes italok árusításával és e czikkek hideg uton való előállításával foglal­kozó üzlettulajdonos. w os bő O t^ co OS tab O Átvezettetett a kereskedelmi társas czégek jegyzékének LXXX. kötet 107. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czégjegyzék rovatai között.) Üzlete : í. ker., Logodi-utcza 49. sz. A czéget a czég­birtokos a czégszöveg kiírásával önállóan jegyzi. Budapesti törvényszék 1Ö20—1. 1919. november 26. Cg. 9671/'. 21600/1 ' Schmidt József Főtelep Budapest Schmidt József budapesti lakos, műszaki anyagok, nevezetesen gummi­árúk, gommicsövek, tömlők, gummile­mezek és hasonló czikkekkel kereskedő üzlettulajdonos. w os bő O t^ co OS tab O Üzlete: V., Visegrádi-utcza 17. szám. Budapesti törvényszék 1920—1. 1919. november 26. Cg. 9677/1. 21601/1 Fillenz A. Rezső Főtelep Budapest Fillenz A." Rezső budapesti lakos, fűszer-, gyarmatárú, vegyitermék, olaj, kátrány, asz ralt, műszaki és gépalkat­rész kereskedő. CD os bb O Üzlete : V., Szemere-utcza 2. szám. Budapesti törvényszék 15 20-1. 1919. november 26. Cg. 9684/1. 21602/1 Magen Hugó Főtelep Budapest Magen Hugó budapesti lakos, szö­vöttárú koreskedő. T£ oo CO OS ti O Üzlete : I., Fehérvári-út 36. szám. Budapesti törvényszék 1620—1. 1919. november 26. Cg. 9687/1. 21603/1 Francsik János Főtelep Budapest Francsik János budapesti lakos, építőmester. * t-" 00 co OS bó O Üzlete : V., Vizafogó 1418. szám. Budapesti törvényszék 1920—1. 1919 november 26. Cg. 9689/1 21604/1 Székely Simon üzlet-adásvételi ingatlan és pénzközvetitési iroda Főtelep Budapest Székely Simon budapesti lakos, üzletek, ingatlanok adásvételének és pénzügyletek közvetítésével foglalkozó üzlettulajdonos. os oo co os ti O Üzlete : VII., Rákóczi-út 30. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents