Központi Értesítő, 1921 (46. évfolyam)

5UÍSÖ5 NÉVJEGYZÉK t a „Központi Ertesitő" 1921. évi folyamának első feléről. (B cégek meilé feltett számon a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyászámait mutatják.) Egyéni és társas cégek. Abádszalóki „Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet. 10. Abádszalóki takarékpénztár rész­vénytársaság 1. Abai Hangya fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 10. Abonyi Arthur Műszaki Keres­kedelmi Részvénytársaság 9. Abonyi Artúr 16. Abonyi Közgazdasági bank rész­vénytársaság 1, 12. Abonyi Önsegélyző egylet 6, 17 Abonyi Testvérek 17­A csádi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 9 Acsalagi fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 10. Aczél Armin 18. Aczél, Bihar és Társai 5. Aczél és Kelemen 6. Aczél és Társa Gőzfavágó és Fa­kereskedelmi Részvénytársaság 19­Aczél és Vámos a Vasáru Keres­kedelmi Társaság Pless Lusztig és Társa Wien vezérképviselői Magyarország és Romania ré­szére 8. Dr. Aczél Géza 7. 19. Aczél Ignác 12 Aczél Pál bank és pénzváltó 22. Adámia J. Jenő 14. Adi Bútorgyár Részvénytársaság 8. Adler és Bauer 8. Adler és fia 22—22. Adler és Nagy 14. Adler és Rácz 3­Adler és Vadász 4. Adler Imre bankbizományi üzlet 3. Adler Miksa 23. Adler Samu 18 Adler Sándor banküzlet 18. Adler Simon 21. Ifj. Adler Testvérek 5­Adler Tihamér 21. Adorján és Lang 15­Adorjánházi Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 5. Adria Biztosítótársulat magyar­országi igazgatósága 20. Adria Konzervgyár Részvénytár­saság 9­Aedificium Épitő Részvénytársa­\ ság 18. Aesculap kötszergyár dr. Edel­mann József 3 4. „Affineria" nemesfém választó és feldolgozó intézet részvény­társaság 21—21—21. Ager kert és mezőgazdasági rész­vénytársaság 20. Agil Kereskedelmi és Ipari rész­vénytársaság 15. Agrár Industria Részvénytársa­ság (Mezőgazdasági Egyesülés Nyugateurópai Árucserére) 10. Agrár Takarékpénztár Részvény­társaság 13—13. Agrária Kereskedelmi Részvény­társaság 7. Argária Szőlőtelepitő Részvény­társaság 5­„Agrippina" tengeri, folyami és szárazföldi szállítmányokat biz­tosító társaság magyarországi vezérképviselősége 12. „Agrikola" élőállat, főzelék és gyümölcs forgalmi iroda Walt­ner József 5­„Agroterra" gazdasági termékek üzlete Weixlgartner Tivadar 6. Agyagosi fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 13­Ajka és környéke I. önsegélyző egylet mint szövetkezet 2. Ajkai fogyasztási szövetkezet fel­számolás alatt 2. Az Akarat Méhészeti Szövetkezete 15­Akasztói „Hangya" fogyasztási ,és értékesítő szövetkezet 11 Alagi Takarékpénztár Részvény­társaság 4. Albertfalvai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 16. Alberti Imre 7­Alberti-Irsai Cz.-berezeli népbank részvénytársaság 13­Albin János építési vállalata 6. „Albus" szappangyárak Schützer Jakab és fia 9. Aldebrő és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 22. „Alektor" istenhegyi baromfi mintatelep részvénytársaság 23­Alexander és Liebermann utóda Glück Miksa 15. Alexv Sándor 8. Alföldi általános bank részvény­társaság 11—15—22. Alföldi cukorgyár részvénytársa­ság 20—23.' Alföldi Első Gazdasági Vasút részvénytársaság 19—19—19­Alföldi fakereskedelmi részvény­társaság 14. Alföldi Közgazdasági Részvény­társaság 9­Alföldi Mezőgazdasági Ipar és Kereskedelmi Részvénytársa­ság 10—10—10. Alföldi R. Emil 3. Alföldi Sertéshizlaló és Husipari részvénytársaság 11. 11. 11. 22. Allianz élet- és járadék-biztositó részvénytársaság magyarorszá­gi igazgatósága 22. „Alimentária" általános élelmi szer értékesítő részvénytársa­ság 23. Alkenyér-Kudsiri helyi érdekű vasút részvénytársaság 1. 9. Almádi-i fürdő részvénytársaság felszámolás alatt 6. Alpári hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 9­Alsó- és felsőbereczki Hangya fogyasztási és értékesítő szövet­kezet 19­Alsók és Csurgósarkadi hitelszö­vetkezet, mint az Országos köz­ponti hitelszövetkezet tagja 1. Alsónémedii gazdasági hitelszö­vetkezet, mint az „Országos Központi Hitelszövetkezet" tagja 4. Alsórajki hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja felszámolás alatt 17. Alsózsolczai „Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 21. Alsózsolczai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 17. Altesse cigarettahüvelygyár kor­látolt felelősségű társaság ma­gyarországi fióktelepe Buda­pesten 18. Altmann Mórné 21. Amatőrök forgalmi szövetkezete 15- 16. „Ambra" egyesült likőrgyárak és gyümölcslepároló részvénytár­saság 9. M Amerikai bőrbehozatali társaság „Lustig és Kaufmann" 8. Andersen és Tsa 21. 21.

Next

/
Thumbnails
Contents