Központi Értesítő, 1922 (47. évfolyam)

50005 j & NÉVJEGYZÉK / a „Központi Értesítő" 1922. évi folyamának első feléről. (fl cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak lolyószámalt mutatják.) JE^yéni és társas cégek. A „Bőr" lapkiadó részvénytár­társaság 8—15. A „Rend" lapkiadó vállalat rész vénytársaság 10—20. Abai Hangya fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 19. Abai köcsönös népségélyzőegy let mint szövetkezet 23. Abaliget és vidéke Hangya fo­gyasztási és értékesítő szövet­kezet 19. Abasári fogyasztási és értékesítő szövetkezet 5­Abaujszántó és vidéke Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 15­Abel és Koch 18. Abele Ferenc 4. Abeles Dávid 24. Abonyi „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 4. Abonyi Kálmán 3. Abonyi műmalom és villamos­művek részvénytársaság 17—24 Ácsai fogyasztási és értékesítő szövetkezet 25. Aczél és Jakab 23. Aczél és Kelemen felszámolás alatt 26. Aczél és Társa 10—15. Aczél és Társa Gőzfavágó és Fa­kereskedelmi Részvénytársaság 26. Aczél Károly fatermelési, faipari és építési részvénytársaság 18. Aczél Pál és Társa 26. Aczél, Strommayer és Székely 26. Adler és Reiter 22. Adler és Társa mű- és épületfa kereskedők 22. Özv. Adler Gyuláné 11. özv. Adler Gyuláné és fia 11. Adler Hermann 3­Adler Jenő 15. Adler S. Sándor 10—22. Adler Sándor és Fia 15—15­Adler Zsigmond 3. Adonyi Takarékpénztár Rész­vénytársaság 6. Adonypusztaszabolcsi Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 23. Adorján és Mandel 21. Adorján és Markovits 9. Adorjánházai fogyasztási szövet­kezet felszámoás alatt 17­Adria Konzervgyár Részvénytár­saság 26. Aesculap kötszergyár Dr. Edel­mann József 24. Aether vegyipari részvénytársa­ság 26. Affineria nemesfém választó és feldolgozó intézet részvénytár­saság 15. Agentia kereskedelmi részvény­társaság 17. Agentu rder SüddeutschenDonau Dampfschiffahrts Länder der Ungarischen Krone 12. Ager Kert és Mezőgazdasági Rész­vénytársaság 20. Agrár Bank Részvénytársaság 19. Agrár Takarékpénztár Részvény­társaság 5. Agrária Szőlőtelepitő Részvény­társaság 19. Agricola Export-import Rész­vénytársaság 20. Agrolux"„Községeket és Mező­gazdasagoka t V i llamosi tó Rész­vénytársaság 23—26. Agyagművészeti Társaság Mar­gitay és Társa 10. Aivasz B. 24. Akadémia pincészet Glancz Sá­muel 12. Akadémia Pincészet Tauber, Gancz és Társa 12. Alacskai kőszénbánya és villa­mossági részvénytársaság 5. Alattyáni Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 17. Alattyáni Keresztény Hitelszö­vetkezet 17. Alba Vegyészeti gyár részvény­társaság 10. Albach Márton bankbizományos 22. „Alberich"gép és fémárugyár Dr Hertzka Lotár 19. Alberti-Irsai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 25. Alberti József 9. Alcsut és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 8. Aldor Sziegfried 6. Alfa Papirüzem Részvénytársaság 9. Alföldi Cukorgyár Részvénytár­saság 14. Alföldi Első Gazdasági Vasút Részvénytársaság 25. Alföldy és Li'pták építőmesterek 14 Alföldi Fakereskedeltni részvény­társaság. 6. Alföldi kereskedelmi és mező­gazdasági részvénytársaság 26. Alföldi Szövőgyár Részvény­társaság 19. Alfréd Morcau Ltd Manchester Vezérképviselete Angol Fonal Kereskedelmi Részvénytársa­ság 7. Almási László 8. Alpár Gyula 3. Alsódörgicsei fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 17. Alsóegerszegi kisgazdák Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezete 9.* Alsó Galla községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 10. Alsónánai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 4. Alsónémedii Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 19. Alsónyéki Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 4. Alsónyéki tejszövetkezet 9­Alsósegesd községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 16. Alsóvámosi és Győrszabadi-i Hangya fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 6. Alsózsolczai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 3. Alt Gyula Bőrgyár és Kereske­delmi Részvénytársaság 22. Altesse cigarettahüvelygyár kor­látolt felelősségű társaság ma­gyarországi fiókja Budapest 9­Altmann Ottó 9. Altmann Sámuel 9. „Ambra" egyesül tlikőrgyárak és gyümölcs lepároló részvény­társaság 14. Ambrózfalvai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 15. Amerikai cipő részvénytársaság 14, 20. Amerikai Italgyár Részvénytár­saság 15. Anna és Árpád telepi Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 25. Andauer és Friedrich 28. Andrássy József 22.

Next

/
Thumbnails
Contents