Központi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 1. félév)

III Alberti­Irsai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 5­Albrecht testvérek 20. Albumin vérfeldolgozógyár rész­vénytársaság 13. Aldebrő és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 23. Aldebrői hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 21. Aller Képes Családi Lapok 9, 22, 22. Alexander József 13. Alexandra Hotel részvénytársa­ság 20. Ifjú Alexi Pál, mint az Anna malom és villanytelep bérlője Jánoshalma 2. Algyő és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 10. Algyő és vidéke hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 21. Alfa épitő részvénytársaság 4, 15. Alfa kés és acélárugyár részvény-" társaság 4. Alfa Papirüzem Részvénytársa­ság 23. s» Alföldi általános bank részvény­társaság 10, 19, 25. Alföldi bank és kereskedelmi rész­vénytársaság 26. Alföldi cementárugyár Kraszner József és Weinberger Ede 21, Alföldi cipőipari részvénytársa­ság 17. Alföldi cukorgyár részvénytár­saság 12, 16. Alföldi fakereskedelmi betéti tár­saság Strausz és Epstein Kis­telek 4. Alföldi fakereskedelmi részvény­társaság 12, 14, 18. Alföldi Mezőgazdasági Vegyiipar és Szeszfinomitó Részvénytár­saság Kecskeméten 24. Alföldi s^rtéshizlaló és husipari részvénytársaság 14. Alföld szegedi szalámigyár rész­vénytársaság 4. Alföldi takarékpénztár 9, 14, 19. Alföldi termény és gabonakeres­kedelmi részvénytársaság 17. Alföld termény és lisztkeres­kedelmi részvénytársaság 23. Alföldi tégla és cserépgyár Éisen­berger, Grosz és Bermann 12. Alliance kereskedelmi részvény­társaság 15. Alimentaria általános élelmiszer és állatértékesitő részvénytár­saság 23. Almáskamarási hitelszcrLtkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 3. Almáskamarás községi fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 10. Almásjárási takarékpénztár rész­vénytársaság 17. Aloysianum könyvkiadó, nyom­dai és könyvkereskedés rész­vénytársaság 26. Alpári Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 24. Alsódörgicsei fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 17. Alsódunántuli körzeti mezőgazda­sági hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövet­kezet tagja 6, 21. Alsódunántuli mezőgazdasági kereskedelmi és ipari részvény­társaság 10. Alsó és felsőábrányi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 14,21. Alsó- és felsőoszkói tejszövetke­zet 21. Alsó-felsősápi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 4. Alsógallai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 10. Alsómocsoládi Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 3. Alsónémedi-i Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 13. Alsónyéki Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 8. Alsópetényi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 8. Alsósági Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 10. Alsósegesd községi hitelszövetke­zet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 21. Alsószakonyi tejszövetkezet 21. Alsóvadászi fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet 26, 26. Altmann és Horváth 20. Altmann Ignác 25. Altmann Sámuel 20. Altortejtermékforgalmi részvény­társaság 16. Altstock és Dr. Székely bankbizo­mányosok 11. Aluminiumérc bánya és ipar rész­vénytársaság 13. Ambrozfalvai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 14. Amerikai irodaberendezési válla­lat Nagy és Vértes részvény­társaság 23. Amerikai italgyár részvénytársa­ság 13, 23. American film részvénytársaság 22. Ammon vegyipari részvénytársa­ság felszámolás alatt 22. Ampla ipari és kereskedelmi rész­vénytársaság 3, 9­Anarcsi Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 13. Ancora tengerészek hajózási vál­lalata részvénytársaság 8. Anda és Szenes 18. Anda János 18. Andersen és tsa 6. Andersen és társa bank és keres­kedelmi részvénytársaság 9. Andor és Brüller 6. Andrásfai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 21. Andrea ipari és kereskedelmi részvénytársaság 15. Anglo Austria bank limited bu­dapesti képviselősége ÍJ. Angol-Magyar bank részvénytár­saság 2, 2, 15. Angol-magyar cérnagyár rész­vénytársaság 11, 18. Angol-magyar filmszínház rész­vénytársaság 18. Angol-magyar géptömitésgyár és műszaki kereskedelmi rész­vénytársaság 18. Angol-magyar mezőgazdasági részvénytársaság felszámolás alatt 11. Angol-magyar posztó és textil kereskedelmi részvénytársaság 18. Angol-magyar szállítmányozási részvénytársaság 6, 22. Angol Park részvénytársaság 18. Angyal Béla 16. Angyal és társa 3. Dr. Angyal Zoltán Kultura iró­toll, fémlemezáru- és szerszám­gyára 14. Angyalföldi textilművek rész­/ vénytársaság 8. Anilochemia vegyipari kereske­delmi részvénytársaság 23. Anker vas- és szerszámkereske­delmi társaság Adler és Pollák 22, 22. Anna és Árpád-telepi Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 7, 13. Ansa fémárugyár részvénytársa­ság 13. Antal Arthur 11, 11. Anti kart régiség, szőnyeg és mű­kereskedelmi részvénytársaság 23. Anyagértékesitő intézet részvény­társaság felszámolás alatt 13. Apagyi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 13. Apar és vidéke Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 8, 25. Apari tejszövetkezet 21. Apáti cement-művek báró Fiáth és Sikos 8. Apátvarasdi tejszövetkezet fel­számolás alatt 21. Apentar részvénytársaság 16. Apex műszaki és kereskedelmi részvénytársaság 17. Apolló mozgó részvénytársaság 12. Apolló mozgóképszínház rész­vénytársaság 10. Apolló Pojectograph részvény­társaság 3, 12, 25. Apor és Szűcs 20. Aport automobil pneumatik és autokellék részvénytársaság 13. Apostagi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 24, 24. Apostol nyomda részvénytársa­ság 6, 18. Appel és Krausz tetőcserép és téglagyár Magyarboly 21. Aranka gőzmalom részvénytár­saság 20, 22. Arany D. és fia likőr, rum, ko­nyakgyár részvénytársaság 18. Arany és ezüst beváltó részvény­társaság 23. Aratás mezőgazdasági gépkeres­kedelmi részvénytársaság 18. Arator kereskedelmi részvénytár­saság 7, 23. Arbitrage bank és kereskedelmi részvénytársaság 16. Arbor iró, rajszer és famegmun­kálógyár részvénytársaság 21. Arbus faáru és famegmunkáló részvénytársaság felszámolás alatt 22. Archimedes lánc és emelőgép kereskedelmi részvénytársaság 26. Area mezőgazdasági terményke­reskedelmirészvénytársaság 22. Ares ipartelep és kereskedelmi részvénytársaság 21. Ariadné cérnagyár részvénytár­saság 15, 23. Ariadné kábelgyár részvénytár­saság 18. Árion vegyészeti laboratórium részvénytársaság 16. Arma termelő, fogyasztó és érté­kesítő szövetkezet 4. Arnót és vidéke Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 17. Artemis libamájpástétom és kon­zervgyár részvénytársaság 11. Artes művészeti részvénytársaság 18. . Artesia budapesti vendéglősök szikviz és pezsgő italok gyár részvénytársaság 23. Asbestos vegyi és technikai cik­kek gyára részvénytársaság 23. Asbóth Miklós 22. Astoria automobil gyár és keres­kedelmi részvénytársaság 23. Astra illatszer és pipereáru rész­vénytársaság 26. Astra olaj és vegyipari részvény­társaság 16. Aszfalt és kátrányipar részvény­társaság 10. Aszódi Béla 10, 21. Aszódi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 13. Aszódi kereskedelmi bank és takarékpénztár részvénytársa­ság 18. Aszódi takarékpénztár 7. Aszt ag t e r m én y ke r es ke de lm i r ész­vénytársaság 22. Asztalosmesterekszövetkezete 17. Asztalosok anyagraktár szövet­kezete, mint az iparosok or­szágos központi szövetkezete tagja 20. Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat 15. Atlantic filmkereskedelmi és moz­gófényképüzemi részvénytár­saság 23. Atlanti ca biztosító részvénytár­saság 16. Atlanti ca kereskedelmi részvény­társaság 11, 11, 11. Atlanti ca Trust részvénytársa­ság 9, 9, 13, 22. Atlantis bank és szállítmányozási részvénytársaság 6, 11, 16, 22. Atlasz, asbest, cement, palagyár részvénytársaság 11, 15, 20, 24. Atlas építési részvénytársaság 9. Atlas épitő részvénytársaság 5. Atlasz gyapju-és pamutáru keres­kedelmi részvénytársaság 7,23, Auer Ignác 9. Aula karbantartási és építkezési részvénytársaság 15. Aurora fehérnemiigyár részvény­társaság 16. Auspitz műkereskedő 25. Ausch Lipót bank és pénzváltó üzlete 13. Auto-Aero társaság Miklós és Gereben 22. Auto és gépiparfejlesztő részvény­társaság 5. Autóipari és villamossági műhely részvénytársaság 13. Automobil és garage részvénytár­saság 4. Automobil és pneumatik ipari és kereskedelmi részvénytár­saság 12. Automobil kereskedelmi rész­vénytársaság 8, 12, 20. Autótaxi budapesti automobil közlekedési részvénytársaság 7,

Next

/
Thumbnails
Contents