Központi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 2. félév)

501)05 NEVJEOYZEK t A „Központi Ertesitő" 1924. évi folyamának második feléről. (B cégeh mellé hitett számok a „KÖZPONTI ÉRTFSITŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni és társas cégek. „A Mi Boltunk" kereskedelmi részvénytársaság 28. A Nép lapkiadó részvénytár­saság 36, 44. A Rend lapkiadó vállalat rész­vénytársaság 37. Az Újság részvénytársaság 36. Abai Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 33. Abai kölcsönös népsegélyző egy­let mint szövetkezet 45. Abasári fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 44. Abaujkéri Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 33. Abaujszántó és vidéke Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 35. Abaujszántó és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja 45. Abaujszántói Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 35. Abaujszántó nagyközség köz­ponti szeszfőző vállalata 48. Abaujszántói takarékpénztár részvénytársaság 35, 35. Abaujszemerei Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 28, 28. Abaujvár és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 39, 39. Abádszalóki gőzfürész és gőz­malom részvénytársaság 27. Abádszalóki takarékpénztár részvénytársaság 49. Abonyi Arthur műszaki keres­kedelmi részvénytársaság 41. Abonyi és Bakos testvérek 41, 41. Abonyi gyümölcsértékesitő és központi szeszfőző szövetke­zet 45­Abonyi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 38. Abonyi közgazdasági bank rész­vénytársaság 30, 39, 45. Abonyi Mihály 41, 41. Acidum vegyészeti művek rész­vénytársaság 44. Acsaí fogyasztási és értékesítő szövetkezet 49­Acsádi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 28. Acsádi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 48. Acél és Vámos 50. Adhesin vegyipari részvénytár­saság 32. Adi bőrcipő-export, import és bizományi részvénytársaság 41. Adler A. ásványörlő és festék­áru részvénytársaság 40. Adler Bertalan 27. Adler Ernő épitőanyagkeres­kedő 47. Adler és Bauer 29, 29. Adler H. ásványörlő és festék­áru részvénytársaság 27, 29. Adler Izidor 52. Adler Károly értékpapirkeres­kedő 32. Adonyi gőzmalom és árukeres­kedelmi részvénytársaság 45. Adria-tápszerművek és keres­kedelmi részvénytársaság 40. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 28. Aedes bérház részvénytársaság 5". 51, Aes.ulap papirüzem Bánó Jó­2. ef 50. Aetna műszaki és gépkereske­delmi részvénytársaság 38. Aftmeria nemesfémválasztó és 'dolgozó intézet részvény­társaság 34, 40, 52. Af-a könyvforgalmi részvény­társaság 27. Ag?r mezőgazdasági és keres­kedelmi részvénytársaság 38. Agccs Mátyás és társa 38, 38. Agora gabona részvénytársa­ság 44. Agiárbank részvénytársaság 34. Agrárbankés kereskedelmi -ész­vénytársaság 48, 48, 48, 52. Agrár commercia részvénytár­saság 52. Agrárglobus mezőgazdasági gép­kereskedelmi részvénytársa­ság 50. Agrár industria részvénytársa­ság 32, 52. . Agrár-Industria részvénytársaság és társai árufprgalmi betéti társaság 42. Ai;rár-Industria részvénytár­saság és társai lisztforgalmi betéti társaság 50. Agrár kereskedelmi részvény­társaság 50. A?:ár takarékpénztár részvény­társaság 30, 35­Agrártechnikai ipari és műszaki kereskedelmi részvénytársaság 41. Agraria bizományi részvénytár­aság 39. Agrária fatermelő' és fakereske­delmi részvénytársaság 46. Agrária kereskedelmi részvény­társaság 37, 39, 39­Agricola export-import részvény­társaság 52. Agricola mezőgazdasági, eladási szövetkezet korlátolt felelős­séggel 40. Agrikultura mezőgazdasági ipari és kereskedelmi részvénytár­saság 28. Agrippina tengeri folyami és szárazföldi szállítmányokat biz­tosító társaság magyarországi vezérképviselősége 40, 47. Agrolux községeket és mező­gazdaságokat villamosító rész­vénytársaság 29, 44. Agulár Ignátz 37. Agulár Ignác kereskedelmi rész­vénytársaság 41. Agyagosi fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 43. Ajka és vidéke általános fogyasz­tási szövetkezet 37­Akadémia pincészet Glancz Sá­muel 50. Akadémia pincészet Tauber, Glancz és társa 50. Akarat magyar munkások be­szerző, takarék és lakásépítő szövetkezete 52. Akasztó községi I I.önsegélyzf szö­vetkezet felszámolás alatt. 43. Akasztó pusztai Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet. 30. Akna szénkereskedelmi és ipari részvénytársaság 46, 47, 50. Alacskai köszénbánya és villa­mossági részvénytársaság 27.

Next

/
Thumbnails
Contents