Központi Értesítő, 1924 (49. évfolyam, 2. félév)

1924-07-03 / 27. szám

— 1009 ­27. szám. át, feljegyeztetett. (3609.) (Lásd 1924. évf. 22.) (XLI. kötet. 282. lap.) (1924—27.) (1924—27.) Mencer és Pregler. Budapest Budapesti kir. tvszk 1924. V. 22. Cg 8445/3. 21167/3. — Ezen cégnek részvénytársasággá tör­tént átalakulása folytán való megszűnése bejegyez­tetett. (3485.) (Lásd 1922. évf. 24.) (XXXVII. kötet. 155. lap.) (1924—27.) Mészöly László és Ádám Erzsébet. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 17. Cg 7239. 24300/2. — Ezen cégnek megszűnése bejegyeztetett. (2369.) (Lásd 1922. évf. 4.) (XLII. kötet. 122. lap.) (1924-27) Molnár Béla gabona, őrlemény és terménybizományos és ügynök. Budapest, V., Berzenczey-utca 26. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 19. Cg 22940/2. 27398/1. — Cégiirt.: Molnár Béla gabona, őrlemény és termény bizományos és ügynök, budapesti lakós. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előirott, vagy nyomott cég alá teljes nevét irja. (2390.) (XLVIII. kötet. 8. lap.) (1924—27.) Nagyiván Mihály értékpapirkereskedő. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 16. Cg 21796/2. 26808/2. — Ezen cégnek részvénytársasággá tör­tént átalakulása folytán való megszűnése beje­gyeztetett. (2365.) (Lásd 1923. évf. 49.) (XLVI. kötet. 298. lap.) (1924—27.) Neugewürz Lipót. Budapest, Szerecsen-utca 26. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 20. Cg 22776/2. 27402/1. — Cégbirt.: ííeugewürz Lipót budapesti lakós, borkereskedő. (2419.) — (XLVIII. kötet. 10. lap.) (1924—27.) Nonn Imre. Budapest, II., Margit-körut 18. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 24. Cg 23041/1. 27413/1. — Cégbirt.: ííonn Imre budapesti lakós, villanyszerelési iparüzlettulajdonos. (3525.) — (XLVIII. kötet. 15. lap.) (1924—27.) Oláh Sándor textilárukereskedő. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 23. Cg 10438/2. 21980/2. — Ezen cégnek részvénytársasággá tör­tént átalakulása folytán való megszűnése bejegyez­tetett. (3508.) (Lásd 1920. évf. 54.) (XXXVIII. köt. 278. lap.) (1924—27.) Pártos Dezső. Budapest, V., Sas-utca 29. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 17. Cg 20308/5. 27394/1. — Cégbirt.: Pártos Dezső budapesti lakós, nyilt üzlethelyiségben posztó, bélés és női divatáru cikkeket fogyasztók és továbbárusitók részére való árusításával foglalkozó iparüzlettulajdonos. — Cég­birtokos a céget a cégszöveg kiírásával jegyzi. (2372.) (Lásd ugyanezen lap társascégjegyzék rova­tai között.) (XLVIII. köt. 6. lap.) (1924—27.) Pick Lipőtné és társa. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 22. Cg 1819/7. 18087/4. — Klein Henrik cégvezetői minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése mellett maga a cég változatlan cégszöveggel mint közkere­seti társaság a kereskedelmi társascégek jegyzékébe átvezettetett. Átvezettetett a kereskedelmi társas­cégek jegyzékének CIX. kötet 257. lapjára. (2467.) (Lásd 1915. évf. 39.) (XXXIII. köt. 266. lap.) . (1924—27.) Polacsek Irma. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 22. Cg 10676/3. 22037/2. — Ezen cégnek megszűnése bejegyezte­tett. (3468.) (Lásd 1920. évf. 72.) (XXXIX. köt. 8. lap.) (1924—27.) Quittner Alfréd és társa. Budapest, V., Nagykorona-utca 22. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 31. Cg 20126/8. 27419/1. — Cégbirt.: Quittner Alfréd budapesti lakós, mezőgazdasági terményeknek és őrlemények­nek a közvetlen fogyasztók és továbbárusitók részére való kereskedésével foglalkozó iparüzlettulajdonos. — Cégbirtokos a céget olymódon jegyzi, hogy az előirott, vagy előnyomott cégszöveg alá vezeték­nevét irja. Atvezettet ett a kereskedelmi társascégek jegyzékéne k CII. kötet 166. lapjáról. (Lásd ugyan­ezen lap társascégjegyzék rovatai között.) (XLVIII. köt. 16. lap.) (1924—27.) Ranschburg Mark. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 21. Cg 22552/1. 2051/3. — A 40368/1877. sz. végzéssel Bothauser Lina javára bejegyzett 2000 forint készpénz és a végzésben felsorolt ingóságokból álló hozomány, valamint 1000 forint hitbérnek megszűnése mellett Neustadt Miklósnak az üzletbe társtagul történt belépése folytán maga a cé.g változatlan cégszöveg­gel mint közkereseti társaság a kereskedelmi tár­sascégek jegyzékébe átvezettetett. (2438.) Átvezet­tetett a kereskedelmi társascégek jegyzékének CIX. kötet 247. lapjára. (Lásd 1877. évf. 60.) (IV. köt. 125. lap.) (1924—27.) Renner Árpád. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 22. Cg 13927/3. 23473/2. — Benner Árpád cégbirtokos, bankbizo­mányi iparüzlettulajdonosi minőségének és az eddigi Benner Árpád bankbizományos cégszöveg­nek megszűnése mellett, nevezett cégbirtokosnak értékpapirral készpénzfizetés mellett való keres­kedéssel foglalkozó iparüzlettulajdonosi minősége és az uj cégszöveg bejegyeztetett azzal, hogy cég­birtokos a céget a cégszöveg kiirásával jegyzi. (3469.) (Lásd 1921. évf. 21.) (XLI. köt. 57. lap.) (1924—27.) Révész István bank és váltóüzlet. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 31. Cg 18709/8. 25550/3. — Schulz Imre cégvezetői minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése beje­gyeztetett. (3612.) (Lásd 1923. évf. 51.) (XLIV. köt. 159. lap.) (1924—27.) Rosenberg Arnold. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 31. Cg 6833/5. 20577/3. — Bosenfeld Vilmos cégvezetői minősé­gének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése mellett Wertheimer Soma cégvezetői minősége és a pp. toldattal való önálló cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. (3610.) (Lásd 1921. évf. 25.) (XXXVI. köt. 259. lap.) (1924—27.) Rosenstein Vilmos. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1924. V. 17. Cg 15361/11. 9621/2. — Az elhalt Bosenstein Vilmos cégbirto-

Next

/
Thumbnails
Contents