Központi Értesítő, 1926 (51. évfolyam)

50905 r* NÉVJEGYZÉK / A „Központi Értesítő" 1926. évi folyamának első feléről. (3 cégek mellé hitett számolt a „KÖZPONTI ÉRTES3TŐ" lapjainak folyószámait mutatjáh.) Egyéni és társas cégek. Az Est lapkiadó részvénytársa­ság 22. Abai Hangya fogyasztási és ér­tékesítő szövetkezet 22. Abádszalóki gőzfürész és gőz­malom részvénytársaság 16. Abádszalóki Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 11. Özv. Abeles Henrikné és társa 10. Abeles Imre 13. Abonyi gyümölcsértékesitő és központi szeszfőző szövetkezet 24. Abonyi közgazdasági bank rész­vénytársaság 19. Acsa község állattenyésztőinek szövetkezete 25. Ácsai tejszövetkezet 25. Aczél Béla 6. Aczél és társa gőzfavágó és fa­kereskedelmi részvénytársaság 9. Aczél Gyula és társa 23, 23. Acidum vegyészeti művek rész­vénytársaság 16. Adácsi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 15. Adámia és Brém 18, 18. Adámia I. Jenő 20. Adhaesin vegyipari részvénytár­saság 11. Adler Ernő 3­Adler Ernő és Hoffmann Andor 3. Adler H. ásványörlő és festék­áru részvénytársaság 3, 13, 16. Adler László paprikanagykeres­kedő 13. Adler Samu szűcsmester 6. A Adler Sámuel és fia 21. Adler Sándor ékszerész 16. Adler Sándorné 20. Admon bőripari vállalat Adler és Boros 12. Adonyi takarékpénztár részvény­társaság 21. Adorján és Markovics 16. Adria konzervgyár részvénytár­saság 5. Aedificium épitő és ingatlanfor­galmi részvénytársaság 2. Aedificatum részvénytársaság 3, 17­Aerobon vállalat Simonovits Mik­sa 4. Aeroexpress részvénytársaság légiforgalmi vállalat 11. Aesculáp magyar fogkefegyár Adler és dr. Fuchs 16. Aesculáp vaselin és kozmetikai gyár részvénytársaság felszá­molás alatt 6. Aeternitas ingatlan részvénytár­saság 17. Affineria nemesfém választó és feldolgozó intézet részvénytár­saság 23. Agentie der Süddeutschen Donau Dampfschiffarts Gesellschaft für die Länder der Ungarischen Krone 26. Agrár gazdasági és kereskedelmi részvénytársaság 14. Agrár takarékpénztár részvény­-társaság 23. Agrária gyáripari és kereskedelmi részvénytársaság 21. Agrária szőlőtelepitő részvény­társaság 13. Agricola mezőgazdasági eladási szövetkezet korlátolt felelős­séggel 20. Agrikommerce élelmiszer keres­kedelmi részvénytársaság fel­számolás alatt 6. Agrikultura irodalmi és mező­gazdasági részvénytársaság 25. Agroh'x községeket és mezőgaz­daságokatvillamositó részvény­társaság 3, 26. Agrovina bor és terménykereske­delni részvénytársaság felszá­molás alatt 16. Akasztópusztai Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 14. Akna szénkereskedelmi és ipari részvénytársaság 17. Aladd'11 kereskedelmi részvény­társaság 25. Alagi hitelszövetkezet, mint az Ors:ágos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 2. Alagi takarékpénztár részvény­társ >ság 2. Alapit'') és szervező kereskedelmi tarsulat részvénytársaság 23. Alattyíni Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 4. Alattyáni keresztény hitelszövet­kezet felszámolás alatt 4. Alba Vérház részvénytársaság 11. Alba kályha és lakatosáru ipar­vállalat Varga és Grósz 11. Alba üzemi mezőgazdasági és kereskedelmi részvénytársa­ság felszámolás alatt 4. Albatros textilművek részvény­társaság 16. Albertfalvai kertészeti részvény­társaság 18, 18. Alberti (azelőtt Abeles) Imre 10. Alberti-irsai-c.-berceli népbank részvénytársaság 25. Alberti-Irsai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 2. Alexander Adolf 7. Alexandra hotel részvénytársa­ság 20. Alexander Mártonná és társa 12. Alexander Mórné és társa 12. Ifj. Alexi Pál mint az Anna malom és villanytelep bérlője Jánoshalma 5. Alfa épitő részvénytársaság 5­Alfa kés és acélárugyár rész­vénytársaság S, 16. Alfa separator részvénytársaság 25. Alföldi fakereskedelmi részvény­társaság felszámolás alatt 21. Alföldi ház részvénytársaság 18. Alföldi kereskedelmi és mező­gazdasági részvénytársaság 14. Alföldi mezőgazdasági, vegyipari és szeszfinomitó részvénytársa­ság Kecskeméten 4, 24. Alföldi tégla- és cserépgyár Eisen­berger Grósz és Bermann 22, 22. Ali Abbas 3. Alimentária gazdasági és keres­kedelmi részvénytársaság 11. Alkenyér kudsiri helyi érdekű vasút részvénytársaság 26. Alkoholipar részvénytársaság fel­számolás alatt 19. Alkotás házépítő részvénytársa­ság 17.

Next

/
Thumbnails
Contents