"Központi Értesítő, 1928 (53. évfolyam, 1. félév)

a „Központi Értesítő" 1928-ik évi folyamának (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. A Mai Nap ujságvállalat rész­vénytársaság 6. A Mi Boltunk kereskedelmi részvénytársaság 24. Az Újság részvénytársaság 14. Aág Béla 17. Abasár és Vidéke hitelszövet­kezet, imint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 18. Abaujszántó és Vidéke „Han­gya" fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 17. Abaujszántói Takarékpénztár részvénytársaság 15. Abádszalóki „Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet 20. Abda Községi Hitelszövetkezet mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 15. Abeles Dávid Lázár 5. . Abelesz József 14. Abel esz Móricz 23. Abodi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 3. Abonyi első téglagyár részvény­társaság 26. Abonyi József 20. Abonyi Közgazdasági bank részvénytársaság 15. „Acidum" Vegyészeti Müvek részvénytársaság 10. Acsádi „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 18, 26. Acsádi hitelszövetkezet mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 6. Aczélné vaskereskedése 12. Aczél Zsigmond vaskereske­delmi részvénytársaság 10. Adácsi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 26. „Adhaesin" Vegyipari rész­vénytársaság 1, 25. Adler Ármin (kereskedelmi ügynöksége és bizományi raktára 20. Adler Bernhard 5. Adler Imre utóda 19. Adler Jakab 20. Adler Jenő szállítmányozó 6. Adler Jónás 22. Adler Miksa és Fia fakereske­dése 11. Adler N. János. 10. Adonypusztaszabolcsi Hangya fogysztási és értékesítő szö­vetkezet 19. Adonyi takarékpénztár rész­vénytársaság 19. Adorján Jenő és Társa 13, 13. Adria technikai cikkeket érté­kesítő társaság özv. Lukács­né és társa 12, 12. Aera fómárugyár részvénytár­saság 8, 8. Aeroexpress részvénytársaság légiforgalmi vállalat 6. Agora gabona részvénytársa­ság felszámolás alatt 1, 16. Agrárbank és kereskedelmi részvénytársaság 3, 3, 9. Agrár gazdasági és kereskedel­mi részvénytársaság 17. „Agrárglobus" mezőgazdasági gépkereskedelmi részvénytár­saság 12. Agrár Industria részvénytár­saság 1, 1, 1, 14. Agrár-, Technika, ipari és mű­szaki kereskedelmi részvény­társaság 10. „Agrária" gyáripari és keres­kedelmi részvénytársaság 9. Agrária kereskedelmi részvény­társaság 14. Agrikommerc élelmiszerkeres­kedelmi részvénytársaság felszámolás alatt 6.'. Ajka és Vidéke általános fo­gyasztási szövetkezet 13. Akasztópusztai Hangya fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet 20. „Alapi önsegélyző egylet mint szövetkezet felszámolás alatt 9. „Alapkő" építőipari munka és termelő szövetkezet 21. Alba bérház részvénytársaság 10. Alba textil kereskedelmi rész­vénytársaság 3. Albertfalvai ecetgyár és keres­kedelmi részvénytársaság 18. Alens részvénytársaság 21. Alfa papirüzem részvénytársa­ság 1. Alföldi bank és kereskedelmi részvénytársaság 24. Alföldi borkereskedelmi és bor­bizományi részvénytársaság 14. Alföldi cementárugyár és ke­reskedelmi részvénytársaság 22. Alföldi cukorgyár részvénytár­saság 1, 12. Alföldi első gazdasági vasút részvénytársaság 15. Alföldi fakereskedelmi betéti társaság Strausz és Epstein Kistelek 14. Alföldy Ferenc hentes-, mészá­ros- és csemege áruüzlete 21. Alföldi gazdák terményértéke­sítő szövetkezete 23, 23. Alföldi gépkereskedelmi rész­vénytársaság 3, 11. Alföldi kereskedelmi és mező­gazdasági részvénytársaság 11, 13. Alföldi sertéshizlaló és hús­ipari részvénytársaság 24. Alföldi takarékpéánztár Debre­cenben 3. Alföldi termelő és élelmiszer értékesítő szövetkezet 9. „Alimentaria" általános élel­miszer és állatértékesitő részvénytársaság 16. Alkenyér Kudsiri helyiérdekű vasút részvénytársaság 8. Allianz és Gizella egylet bizto­sító részvénytársaság 10. Dr. Almásy Dezső autó- és pneu kereskedelmi vállalat 1. Almás járási takarékpénztár részvénytársaság 26. Alpári gőzmalom társaság Ba­jáki és társai 11. Alpári Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet felszá­molás alatt 25. Alsóbagodi Hitelszövetkezet mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja fel­számolás alatt 15. Alsódunántuli körzeti mezőgaz­dasági hitelszövetkezet .mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 20.

Next

/
Thumbnails
Contents