Központi Értesítő, 1929 (54. évfolyam)

50905 i-Sl. XI Te!íes' a „Központi Értesítő" 1929-ik évi folyamának (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és A mi boltunk kereskedelmi részvénytársaság 23. Abaffy László 22. Abai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 20. Abaujszántói hitelintézet rész­vénytársaság 11. Abádszalóki hitelszövetkezet felszámolás alatt 11. Abdái Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 10. Özv. Abeles Henrikné és társa 22. Abonyi gyümölcsértékesitő és központi szeszfőző 12. Abonyi közgazdasági Bank részvénytársaság 15. Abonyi mümalom és villamos­müvek részvénytársaság 7. Abonyi önsegélyző egylet fel­iszámolás alatt 11. Ackermann müszövő részvény­társaság 23. Aczél Berthold 6. Aczél Károly faternielési, fa­ipari és épitési részvénytár­saság 1, 9. Adamovich Károly és társa 6. Ádler Ármin 22. Adler és Alpár 20. Adler és Bauer 5. Adler F. és társa 20. Adler Jónás vegyeskereskedő 13. Adler Lajos 19, 19. Adler Mór fakereskedő 3. Adler Kichárd 20. Adler W. és társa 22. Adler Zsigmond utóda Bu­csánszky K. 3. Adorjánpusztai bérgazdaság részvénytársaság 10. Adria nemzetközi fuvarlevele­ket felülvizsgáló iroda Glück, Lustig és Radó 25. Adria tápszermüvek és keres­kedelmi részvénytársaság 2. Aeroexpress részvénytársaság légiforgalmi vállalat 4. Aesculap papirüzem Bánó Jó­zsef 15. Aether vegyipari részvénytár­saság 15. Ager mezőgazdasági és keres­delmi részvénytársaság 2. Agrárbank és kereskedelmi részvénytársaság 6, 8, 19. Agrária gyáripari és kereske­delmi részvénytársaság 10. Agrária ipari és mezőgazda­sági termény export-import kereskedelmi részvénytársa­ság felszámolás alatt 13. Agrária mezőgazdasági rész­vénytársaság 7. Agulár Ignác kereskedelmi részvénytársaság felszámolás alatt 5. Vitéz Ajtayné és társai 18. Az Akarat Méhészeti szövetke­zete 20. Akóts Gyula Király gőzmalma Csornán 26. Alacskai kőszénbánya és vil­lamosság; részvénytársaság 17. Aladdin kereskedelmi részvény­társaság 26. Alagi—dunakeszi—fóti taka­rékpénztár 18, 18. Alattyáni Hangya fogyasztási ós értékesítő szövetkezet 26. Albatros vegyipari részvény­társaság 16. Albertfalvai ecetgyár és keres­kedelmi részvénytársaság 17. Albertfalvai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 18. Alberti-Irsai Cz.-berczeli nép­bank részvénytársaság fel­számolás alatt 10. Alcsut és vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 12, 20. Alex Miksa norinbergi, diszmü és rövidáru kereskedő 4. Alexander Manó 1. Alexandra Hotel részvénytár­saság felszámolás alatt 25. Alfa épitő részvénytársaság felszámolás alatt 1. Alföldi gépkereskedelmi rész­vénytársaság 14. Alföldi kereskedelmi és mező­gazdasági részvénytársaság 16. Alföldi nyersterményértékesitő részvénytársaság felszámo­lás alatt 18. Alföldi Szövőgyár részvény­társaság 19. Alföldi takarékpénztár Debre­cenben 17, 22. Alfréd Moreau Ltd. Manches­ter vezérképviselete Angol fonal kereskedelmi részvény­társaság felszámolás alatt 25. Alkotás-utca 7/a. számú ház szövetkezet 20. Almási András 24. Dr. Almásy Dezső autó és pneukereskedelmi vállalat 24. Almási István és társa 5. Almás járási takarékpénztár részvénytársaság 16, 18. Almási Menyhért 21. Alsódunántuli körzeti mező­gazdasági hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 20. Alsóesztergály és vidéke Han­gya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 6. Alsógödi villamossági és köz­ségfejlesztési szövetkezet 7, 11. Alsónémedi—ócsavidéki taka­rékpénztár részvénytársaság 22. Alsónémedi-i takarékpénztár részvénytársaság 18. Alsóoszkói tejszövetkezet 17. Alsótoldi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 6. Alsóvadászi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 4. Bernáth Alt 21. Leopold Alt 22. Alt Mark 22. Alt Mór 21. Alter G. és társa 20. Alter Miksa 18. Altman Adolf termény és bi­zományi üzlete Szerencsen 6. Altman Farkas 1. Altman Ignácz 6, 26. Altman Mórné 22. Altstock Pál autopneu regene­ráló és gummijavító üzem 11. Aluminium ércbánya és ipar részvénytársaság 23. Ambra egyesült likőrgyárak és gyümölcslepároló részvény­társaság 5, 25.

Next

/
Thumbnails
Contents