Központi Értesítő, 1930 (55. évfolyam, 1. félév)

ötíi'OS F % > mm i N ÉVJ EGYZÉK a Központi Értesítő 1930-Ik évi folyamának első feléről. (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. A A. B. A. (A Budapesti Általá­nos) ablak- és lakástisztitó, padlóbeeresztő, poloskairtó és vacuum abonáló részvény­társaság 12. A Mai Nap ujságvállalat részvénytársaság 26. A mi boltunk kereskedelmi részvénytársaság 24. A Nép lapkiadó részvénytár­saság 13. Az Újság részvénytársaság 6. Abaujszántó és vidéke Han­gya fogyasztási és értékesitő szövetkezet felszámolás alatt 14. Abaujszántó és vidéke tej, • sajt és egyéb gazdasági ter­méket értékesitő szövetkezet felszámolás alatt 20. Abaujszántói hitelintézet rész­vénytársaság 24. Abaujszántói takarékpénztár részvénytársaság 11. Abaujvár és vidéke hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 7. Abádszalóki takarékpénztár részvénytársaság 17. Abda községi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 14. Abonyi közgazdasági bank részvénytársaság 17. Ackermann müszövő részvény­társaság 22. Aczél bőrruházati ipar 15. Aczél és Bild részvénytársaság 25. Aczél és evőeszközmüvek rész­vénytársaság 15, 15. Ifj. Aczél Károly és társa 18. Adámia és Brém 16. Adler Farkas 1. Adler László 4. Adler Sándor 18. Adler Tivadar 1. Adler Zsigmond 11. Adonypusztaszabolcs Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 8. Adriatica bor és törköly lepá­roló részvénytársaság 26 AEG Unió magyar villamos­sági részvénytársaság 1, 21, 21. Aeroexpress részvénytársa­ság légiforgalmi vállalat 6, 24. Aeternitas ingatlan részvény­társaság 21. Afifinéria galvan intézet rész­vénytársaság 24. Agrárbank és kereskedelmi részvénytársaság 22, 23. Agrár commercia részvénytár­saság 12, 20. Agrár Industria részvénytár­saság 10, 11. Agrária gyáripari és kereske­delmi részvénytársaság 22. Agrária kereskedelmi rész­vénytársaság 10, 10. Agyagosszergényi tojás és tej­értékesitő szövetkezet 21, 21. Ajkai kőszénbánya részvény­társaság 10. Vitéz Ajtayné és társai 15. Akasztópusztai Hangya fo­gyasztási és értékesitő szö­vetkezet 25. Aktiengesellschaft für Ost­handel Berlin, magyaror­szági fióktelepe 7. Alacskai kőszénbánya és vil­lamossági részvénytársaság 25. Alagi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 24. Alapitó és szervező kereske­delmi társulat részvénytár­saság 1. Albach Márton bankbizomá­nyos 25. Albatros vegyipari részvény­társaság 17. Alberti (azelőtt Abeles) Imre 17. Alberti Imre és társa 17, 22, 22. Albrecht testvérek 6. Aldebrő és vidéke fogyasztási és értékesitő szövetkezet 23. Alens részvénytársaság 3. Alex Béla 6. Alexander és Liebermann utóda 4, 4, 13, 13, 13. Alföldi cementárugyár és ke­reskedelmi részvénytársa­ság 2. Alföldi első gazdasági vasút részvényt ársasg 1 23. Alföldi gazdák terményértéke­sitő szövetkezete 24. Alföldi gépkereskedelmi rész­vénytársaság 11, 11, 11, 11, 11. Alföldi kereskedelmi és mező­gazdasági részvénytársa­ság 2. Alföldi pénzintézet részvény­társaság 14, 14. Alföldi szegedi szalámigyár részvénytársaság felszámolás alatt 2. Alföldi takarékpénztár Deb­recenben 7. Alföld termény és lisztkeres­kedelmi részvénytársaság 6. Algyő és vidéke fogyasztási és értékesitő szövetkezet 25. Alkalmazásnélküli magyar tisztviselőket foglalkoztató szövetkezet 6. Alkotás-utca 7/a. számú ház szövetkezet 1. Almási János 2. Almási kölcsönös tüzkárbizto­isitó társaság, mint szövet­kezet 10. Alpár Elek 24. Alsóbagodi Hangya keresztény fogyasztási és értékesitő szövetkezet 23. Alsó és felső bereczki Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 7, 16. Alsógagyi fogyasztási és ér­tékesitő szövetkezet felszá­molás alatt 2. Alsóhangonyi keresztény fo­gyasztási szövetkezet 20. Alsónánai tejszövetkezet 20. Alsónémedi—ócsavidéki taka­rékpénztár részvénytársa­ság 22. Alsósegesdi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 24. Alsószakonyi tejszövetkezet. 12. Altlechner Károly véső-intézet és dombormünyomda 24. Dr. Altmann Dávid 24.

Next

/
Thumbnails
Contents