Központi Értesítő, 1930 (55. évfolyam, 2. félév)

a Központi Értesítő 1930-ik évi folyamának (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. Az Újság részvénytársaság 37. A mi boltunk kereskedelmi részvénytársaság 42. Abaligeti tejszövetkezet fel­számolás alatt 30. Abara és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 38. Abasári-i fogyasztási és érté­kesitő szövetkezet 36. Abonyi Arthur műszaki keres­kedelmi részvénytársaság 29. Abonyi közgazdasági bank részvénytársaság 30. Abonyi mümalom és villamos­müvek részvénytársaság 33. Abaujszántó és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja 43. Abauj szántói hitelintézet rész­vénytársaság 44. Abauj szántói takarékpénztár részvénytársaság 37. Abauj szolnoki Hangya fo­gyasztási és értékesitő szö­vetkezet felszámolás alatt 36. Acsádi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 34. Acél Albertné 27. Aczél Károly fatermelési, fa­ipari és épitési részvénytár­saság 33. Adler Ernő 38. Adler és Bauer 36. Adler és társa 30. Adler Harman 35. Adler Jenőné 27. Adler Lajos (Lázár) 52. Adler Sándor zöldség és gyü­mölcskereskedő 33. Adonyi Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 39. Adonyi terményforgalmi rész­vénytársaság felszámolás alatt 52. Adorján Jenő és társa 47. Adorján Sándor 29. Adorjánházai Hangya fogyasz­tási és értékesitő szövetke­zet 31. Adria konzervgyár részvény­társaság felszámolás alatt 43. Aeroexpress részvénytársa­ság légiforgalmi vállalat 45. Afra könyvforgalmi részvény­társaság felszámolás alatt 43. Agentia kereskedelmi rész­vénytársaság 52. Ager mezőgazdasági és keres­kedelmi részvénytársaság 52. Agfaphoto fényképészeti cik­kek eladási részvénytársaság 40, 43, 47. Agrár industria részvénytár­saság 36. Agrippina tengeri, folyami és szárazföldi szállítmányokat biztosító társaság magyar­országi vezérképviselősége felszámolás alatt 42. Agrolux községeket és mező­gazdaságokat villamosító részvénytársaság 34, 37. Agulár Ignác kereskedelmi részvénytársaság felszámo­lás alatt 41. Agyagosi tojás- és tejtermelők szövetkezete 28, 28. Agyagosszergényi tojás és tej­értékesitő szövetkezet 44. Ajka és vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 31. Ajkai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 31. Aktiengesellschaft für Osthan­del Berlin-magyarországi fióktelepe felszámolás alatt 48. Alacskai kőszénbánya és vil­lamossági részvénytársaság 28, 37. Alattyáni Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 27. Albertfalvai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 29. Alberti Irsai Cz.-berczeli nép­bank részvénytársaság fel­számolás alatt 45. Alberti-Irsai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 45. Albrecht Ede 33. Albus papírkereskedelmi rész­vénytársaság 44. Alcsut és vidéke fogyasztási és értékesitő szövetkezet 34. Alcsut és vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 42. Aldebrői hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 43. Alens részvénytársaság 43. Alexander és Liebermann utóda 29, 30. Alexander Simon 35. Alfa kés és acélárugyár rész­vénytársaság 37. Alfert Mór magyar bot és do­hányzócikkek iparvállalata 43. Alföldi cukorgyár részvénytár­saság 37, 43. Alföldi első gazdasági vasút részvénytársaság 40. Alföldi gépkereskedelmi rész­vénytársaság 31, 48. Alföldi kereskedelmi és mező­gazdasági részvénytársaság 47. Alföldi pénzintézet részvény­társaság 31. Alföldi sertéshizlaló és hus­ipari részvénytársaság 45. Alföldi takarékpénztár Deb­recenben 39. Almási István é s társa 30. Gróf Almási Pál 39. Almáskamarási községi fo­gyasztási és értékesitő szö­vetkezet 42. Alpesi falu vendéglő részvény­társaság 42, 42, 42, 42. Alsódomborui hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 51. Alsó és felsőábrány fogyasz­tási és értékesitő szövetkezet 39. Alsó és felsőberecziki Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 27. Alsógallai Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 46. Alsó-Galla községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 46. IVVTFŐNIYTÁSA. pgláB tfyM,^ teli IW i

Next

/
Thumbnails
Contents