Központi Értesítő, 1931 (56. évfolyam)

^XQZGAZD T'J a Központi Értesítő 1931-ik évi folyamának (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társadcégek. Az Est lapkiadó részvénytárs­ság 21. Abai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 16. Abaujkéri Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 12. Abauj szántó hitelintézet rész­vénytársaság 7, 12. Abauj-Szemere és vidéke hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetkezet tagja 25. Aibádszalóki gőzfürész és gőz­malom részvénytársaság 6. Abádszalóki Hangya fogyasz­tási és értékesitő szövetkezet 23. Abdái Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet felszá­molás alatt 25. Abeles Sándor 10. „Acetic" vegyi müvek részvény­társaság 17, 17, 17. Acél Dezső 1. Acél és Bild részvénytársaság 18. Ifj. Aczél Károly és Társa 12, 12. Aczél Károly fűrésztelep és parkettagyár részvénytársa­ság 20, 25. Ackermann müszövő részvény­társaság 19. Adászteveli „Hangya" fogyasz­tási és értékesitő szövetkezet 23. Adhaesin vegyiipari részvény­társaság 6. Adler és Társa 7. Özv. Adler Gyuláné 13. özv. Adler Ignácné 20. Adler Samu szűcsmester 3. Adler Tibor Iván 10. Adler Viktor vegyészeti termé­kek és gyutacsgyára 1. Adonyi tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövet­kezeti Központ tagja 14, 14. Adorjánházai „Hangya" fo­gyasztási és értékesitő szö­vetkezet 23. Adria selyemszövőgyár rész­vénytársaság 13. Aedificatum részvénytársaság 26. Aeternitas ingatlan részvény­társaság 9. .„Agfaphoto" fényképészeti cik­kek eladási részvénytársasá­ga 13. Agraria tejipari és élelmiszer kereskedelmi részvénytársa­ság 1. Agrár industria részvénytár­saság 8, 21, 23. Agrikultura kereskedelmi és cementes utépitő részvénytár­saság 4. Agrolux községeket és mező­gazdaságokat villamosító részvénytársaság 15. Agyagosi fogyasztási és értéke­sitő szövetkezet felszámolás alatt 10. Agyagosi tojás és tejtermelők szövetkezete 5. Ajka és vidéke általános fo­gyasztási szövetkezet 1. Alagi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 25. Alba textil kereskedelmi rész­vénytársaság 9. Alba vegyészeti gyár részvény­társaság felszámolás alatt 12. Albertfalvai ecetgyár és keres­kedelmi részvénytársaság 2. Albertfalvai vizmü részvény­társaság 6, 14. Dr. Alberti, Wolf és társa 15. Albertné Krausz Jusztina 21. Alcsut és vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 26. Jacob Alexander & Sohn 5. Alexi Pál 5. Ifj. Alexi Pál, mint az Anna malom és villanytelep bérlője 5. Alfa Separator részvénytársa­ság 22. „Alfa" tej és tejtermék részvénytársaság 16. Alföldi bútorcsarnok Schlesin­ger Pál 5. Alföldi cukorgyár részvénytár­saság 13. Alföldi pénzintézet részvény­társaság 13, 16. Alföldi Salamon 10. Alföldi takarékpénztár Debre­cenben 13. Alföldi tejüzemi szövetkezet 19. Algyő és vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet 'tagja 24. Alhói takarékpénztár részvény­társaság 18. Dr. Almásy Dezső autó és pneu kereskedelmi vállalat 10. Alsódabas és környéke hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet itagja 23. Alsódunántuli körzeti mezőgaz­dasági hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 5, 25. Alsódunántuli tejipar Kárász és Beöthy 4, 4. Alsók és Csurgó-Sarkadi hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja 26. Alsólendvai bankhitel és jelzá­log pénzkölcsön közvetítő iro­da Stein Miksa muraszom­bati fióktelepe 5. Alsónánai tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszö­vetkezeti Központ tagja 1,20. Alsónémedi—Ócsavidéki taka­rékpénztár részvénytársaság 22. Alsónyéki tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tej szö­vetkezeti Központ tagja 1, 10. Alsópáhók és vidéke tejszövet­kezet, mint az Országos Ma­gyar Tej szövetkezeti Központ tagja 22. Alsópéterfa és Hasfalva közsé­gek fogyasztási és értékesitő szövetkezet felszámolás alatt 14. Alsósegesdi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 25. um Efil'tílk wtóíVfAi

Next

/
Thumbnails
Contents