Központi Értesítő, 1933 (58. évfolyam)

50905 NÉVJEGYZÉK a Központi Értesítő 1933-ik évi folyamának első feléről (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégeké A Ábéies Jenő 7. Abelesz Béla és Társa ll. „Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság" 22. Abonyi Mihály részvénytársa­ság felszámolás alatt 21. Abos Brúnó építőmester 21. Ácsai fogyasztási és értékesítő szövetkezet 22. Acsalagi Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tej­szövetkezeti Központ tagja 12, 12, 25. Aczél Béla 18. Aczél és evőeszközművek rész­vénytársaság 1. Aczél és Jakab 7. „Adhäesin" — Vegyipari Rész­vénytársaság 4, 11. Adler L'ászló 3. Adler Miksa 23. Adorjánházai Hangya Fogyasz­tási és Értékesítő Szövetke­zet 7. Adria Konzervgyár részvény­társaság felszámolás alatt 22. „Ager" Termelők és Fogyasz­tók Árúcsarnoka mint Szö­vetkezet 17, 19 „Agrarmentor" országos mező­gazdasági-, kisüzemi és áru­csere szövetkezet 26. Agrárglobus — mezőgazdasági gépkereskedelmi részvénytár­saság 22. „Agrária" Gyáripari és Keres­kedelmi Részvénytársaság 11. Agrária ipari és mezőgazdasági termény export-import keres­kedelmi részvénytársaság fel­számolás alatt 14. Agrária Kereskedelmi Rész­vénytársaság 25. „Agrária" Mezőgazdasági Ter­melő és Értékesítő Szövet­kezet 21, 22. Agrária Szőlőtelepítő Rész­vénytársaság 3, 11. „Agrár-Technika" Ipari és Mű­szaki Kereskedelmi Rész­vénytársaság 4. „Agro növényvédelmi és me­zőgazdasági részvénytársa­ság" 5, 10. Agros Mezőgazdasági Keres­kedelmi Részvénytársaság 12. ifj. Akóts István 10. „Alagi hitéiszövetkezet mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja" 18. Alattyáni Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 26. Alba tejgazdasági gép- és hű­tőberendezési vállalajt kor­látolt felelősségű társaság 15. „Alba Textil Kereskedelmi Részvénytársaság" 1. „Alcsuti tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tej­szövetkezeti Központ tagja" 22. Alexander és Liebermann Utóda 10. Alexijev Teodoszip 12. Alfa celluloidgyár részvénytár­saság 6. „Alfa" Építő Szövetkezet 18. Alfa Separator Részvénytársa­ság 26. „Alfer" szerszám és lakatosáru gyár Almásy Jáhos 22. Alföldi Gépkereskedelmi Részvénytársaság 26. Alföldi gőzfűrész és őrlőmalom részvénytársaság 17, Alföldi Hordógyár Részvény­társaság felszámolásban 5. Alföldi Pénzintézet Részvény­társaság 24. Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaság 9. Almamelléki Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tag­ja 22. Almási János vegyeskereskedő 20. Alpesi Falu Vendéglő Rész­vénytársaság 1. Alsódénesiaki Tejszövetkezet 7, 23. „Alsódunántuli Hússertés Te­nyésztő és Értékesítő Szövet­kezet" 17, 17. Alsódunántúli Traktorőrség, Molnár és Pommer 10. Alsógallai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 20. Alsók és Csúrgósarkadi hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja 24. Alsómocsoládi Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tag­ja 7.

Next

/
Thumbnails
Contents