Központi Értesítő, 1934 (59. évfolyam, 1. félév)

lÉVJU^IIÉK a Központi Értesítő 1934-ik évi folyamának első feléről (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják. Egyéni- és társascégek* Abádszalóki Takarékpénztár Részvénytársaság 19. „Abelesz József cipőgyára" 20. Aczél és Bild Részvénytáraság 22, 22. Abonyi Közgazdasági Bank Részvcnytársasásg 22. Acsádi Hangya fogyasztási és értékesitő szövetkezet 20. Adácsi hitelszövetkezet mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 24. Adler Adolf gyarmatáru keres­kedés 6. Adler és Társai ólomcsőkészi­tők 13. Adler H. ásványörlő és festék­áru részvénytársaság 6. Adler Samu 7. Adler S.-né és Társa 22. Adler Testvérek 2. Adorján László 9. Adorjánpusztai Bérgazdaság Részvénytársaság 19. „Adria" filmkölcsönző vállalat Pless Mór 23. Adria Selyemszövőgyár Rész­vénytársaság 11, 25. Advent Kiadóhivatal Fiókja 24. Aeternitas ingatlan részvény­társaság 1. Agrárexport Korlátolt Felelős­ségű Társaság 12. „Agrária Kereskedelmi Rész­vénytársaság" 11. „Agrár-Technika" Ipari és 1 Mű­szaki Kereskedelmi Rész­vénytársaság 24. Agrártermék Értékesitő és Fo­gyasztási Szövetkezet 9. Agricola gazdasági gép és mo­torvállalat Rosman Lázár 20. Agros Mezőgazdasági Kereske­delmi Részvénytársaság 8. „Agrovinum kiviteli kft." 15. Ajkarendek és Bakonygyepesi tejszövetkezet 14, 14. Akasztó községi hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 19. „Alacskai kőszénbánya és vil­lamossági részvénytársaság" 4, Alagi hitelszövetkezet mint az Országos Központi Hitelszö­vetkezet tagja 22. „Alapi Tejszövetkezet mint az Országos Magyar Tejszövet, kezeti Központ tagja" 22, 22, 22. Alattyáni Tejszövetkezet 22. Albacháriné és Korai 19, 19. Albertfalvai Vizmü Részvény­társaság 7, 22. „Albert" mezőgazdasági és házingatlan részvénytársaság 21. Albus — Dugattyu Kft. 20. Alfa Separator Részvénytársa­ság 24, 26. Alföldi borkereskedelmi és borbizományi részvénytársa­ság 19. Alföldi Cementárugyár és Ke­reskedelmi Részvénytársaság 23. Alföldi Czukorgyár részvény­társaság 4, 10. Alföldi Gépkereskedelmi Rész­vénytársaság 7, 7, Alföldi Sütőiparosok Beszer­zési és Értékesitő Szövetke­zete felszámolás alatt 4. Alföldi tejüzemi és árufor­galmi szövetkezet 3, 15. Alföldi Termény és Magkeres­kedelmi kft. 11, 11, 14. . „Alföldi Vegyipar korlátolt felelősségű társaság" 21. Almás-járási Takarékpénztár Részvénytársaság 22, 22, 22. Alpár és Helfer 17. Alpár Géza központi fűtés, szellőztetési, vízmű, gáz és vízvezetéki csatornázási vál­lalkozó 21. Alsóbagodi Hangya keresztény fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 19. Alsódunántuli körzeti mező­gazdasági hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 9. Alsó és Felsőgörzsönyi tejszö­vetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Köz­pont tagja 4, 4. f Alsó és felsőszelesti Hangya fogyasztási és értékesitő szö­vetkezet 25. HÄHB fftPÍ^WtW^O® mm J

Next

/
Thumbnails
Contents