Központi Értesítő, 1934 (59. évfolyam, 2. félév)

, 50905 K x «fwfe' wl IEVJEGYZEK r a Központi Értesítő il/34-ik évi folyamának második feléről (A cégek meUé kitett számok a „KÖZPON rí ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószáraait mutatják.) Egyéni- és Éársas<?<ég»ek. • iái Hangya Fogyasztási és •tékesítő szövetkezet" 46 asárvidéki borkereskedelmi i szőlőfeldolgozó kft." 50, )• iujszántó és vidéke hitel lövetkezet mint az Orszá­Js Központi Hitelszövetke­ít tagja 42. mjszántói Hitelintézet észvénytársaság 34. mjszántói Takarékpénztár lint részvénytársaság 27, 27. jnyi Közgazdasági Bank észvénytársaság 33. Dnyi mümalom és villamos­lűvek részvénytársaság 52. iád és Vidéke Tejszövetke­st mint az Országos Ma­yar Tejszövetkezeti Köz­ont tagja 41. 41. eél és evőes^közművek Észvénytársaság 48. léi Pál ég társa 49. ler és Gungl épületfa és pitééi anyagok raktára 32. Adler és Társai ólomcsökészí- j tők 48. Adler I. 48. Adler Miklós 49. Adria Biztosító Társulat ma­gyarországi igazgatósága. 44. „Adriatica Forgalmi Iroda k. f. t." 46. 46. Adrián és társa 29. Aedes bérház részvénytársaság 31 AEG Unió magyar villamos­sági részvénytársaság 37. „Agfaphoto" fényképészeti cik­kek eladási részvénytársasága 44. I Agrárexport Borforgalmi Korlá­tolt Felelősségű Társaság 51. Agrárexport Korlátolt Felelős­ségű Társaság 38. „Agrária" Gyáripari és Keres­kedelmi Részvénytársaság 41. „Agrária'' Mezőgazdasági Ter­melő és ftrtékesítő Szövetkezet 49. Agrária Szőlőtelepítő Rész­vénytársaság 38. „Agricola" mezőgazdasági el­adási szövetkezet, korlátolt felelősséggel 32. Agrikultur» Kereskedelmi Részvénytársaság 30. „Agro növényvédelmi és mező­gazdasági részvénytársaság" 37. | Air France Légiforgalmi rész­vénytársaság 27, 27, 40, 44 1 Ajka és Vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja i 40. Akasztó pusztai Hangya fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet 41. Alacskai kőszénbánya és villa­mossági részvénytársaság 41. Albeker Sándor és társai 48. Albertfalvai Hitelszövetkezet mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 31. Albertfalvai Textilipar Rész­vénytársaság 51. Alberti-Irsai Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetkezet 47. „Alcsuti tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövet­kezeti Központ tagja 29. •Mföldi Cukorgyár részvény­társaság 37. „Alföldi Első Gazdasági Vasút k részvénytársaság" 44. Alföldy János 39. Alföldi Mór 48. Alföldi Pénzintézet Részvény­társaság 39. Alföldi Termény és Magkeres­kedelmi kft. 51. Algyő és Vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 32. Alliance kereskedelmi rész­vénytársaság 51. Alkaloida Vegyészeti-Gyár Részvénytársaság 31.

Next

/
Thumbnails
Contents