Központi Értesítő, 1935 (60. évfolyam, 1. félév)

50905 MEGJEGYZEK a Központi Értesít« 1935-ik évi folyamának első feléről (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) £gyéni- és társascégek. „Abasári szőlőoltvány és cse­megeszőlő termelők szövet­kezete Abasár" 21, 21. Abaujszántói és Vidéke Han­gya fogyasztási és értékesítő szövetkezet felsziámolás alatt 15. Abeles Emil 1. Samuel Abeles 12. Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 18. Ackersmann Adolf 24. Acsád és Vidéke Tejszövet­kezet mint az Országos Ma­gyar Tejszövetkezeti Köz­pont tagja 24. Aczél bőrruházati ipar 12. Aczél Jenő 7. Aczél Olivér 8. Adácsi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja 22. „Adhaesin" — Vegyipari Rész­vénytársaság 9. Adler M. és fia 18. Adler Nándor és Társa posz­tógyár 23. Adlcr Sándor 16, 16. Adler Wolf Vilmos 4. Adolf Ferenc 13. Adorján Barnabás Villamos­sági vállalat 18. Adria Biztosító Társulat ma­gyarországi igazgatósága 20, 24. „Adria Illatszertár korlátolt felelősségű társaság" 19. Aesculap Magyar Fogkefegyár; Grosz és Deutsch 26, 26. Agrárexport Korlátolt Felelős­ségű Társaság 10. Agrártermék Értékesítő ési Fo­gyasztási Szövetkezet 15. Agrikultúra Kereskedelmi Részvénytársaság 17. „Agro növényvédelmi és me­zőgazdasági részvénytársa­ság" 6. Akasztó községi hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 5. Alapi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 24. Alapkő építőipari munka és termelő szövetkezet 12. Alattyáni Tejszövetkezet 18. Albachemia vegyipar kft. 22. Albatros Vegyipari részvény­társaság 5. Albertfalvai Ecetgyár és Ke­reskedelmi Részvénytársaság 16. Albertfalvai Textilipar Rész­vénytáraság 16, 21. „Albert" mezőgazdasági és házingatlan részvénytársaság 18. Alcsut község állattenyész­tőinek szövetkezete 11. Alfa Papirüzem Részvénytár­saság 13. „Alfer'' szerszám és lakatosárú gyár Almásy János 9. „Alfer" szerszám és lakatos-i áru gyár Almási Szabó László 14. Alföldi Ágytollgyár Kft 16. Alföldi Gépkereskedelmi Részvénytársaság felszámo­lás alatt 26. „Alföldi Ruházati Értékesítő Szövetkezet" 17, 17. Alföldi Takarékpénztár Deb­reczenben 19. „Allianz Film k. f. t." 11, 11. Alsódunántúli Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Ipari rész­vénytársaság felszámolás alatt 24. Alsó és Felsőzsidí Tejszövet­kezet 5, 5. Alsók községi hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 16. Alsónémedi-ócsavidéki Taka­rékpénztár Részvénytársa, ság 21.

Next

/
Thumbnails
Contents