Központi Értesítő, 1936 (61. évfolyam, 2. félév)

SEVJ TZEE a Központi Értesítő 1936-ik évi folyamának második feléről (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és táírsascé&ek. Az Újság Részvénytársaság 30. „Abasári szőlőoltvány és cse­megeszőlő termelők szövet­kezete Abasár" 47. Abaujvár és vidéke hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 39. Abda községi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 48. Abonyi Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszö­vetkezeti Központ tagja 48. „Acsalagi Tejszövetkezet, mini az Országos Magyar Tejszö­vetkezeti Központ tagja 48. Aczél D. József gabonabizo­mányos 45. „Aczél István" 49. Aczél Jenő 41. Özv. Aczél Jenőné 49. „Adás-vételi kiviteli, behoza­tali kft." 32. Adler Ernő 32, 52. Adler és Bauer 38, 42, 42. „Adler és Gungl" 44. Adler és Gungl épületfa és építési anyagok raktára Alag 44. Adler Miklós 32. Adler Pál 50. Adler Sándor ékszerész 45. Adressor Cimirógép és Iroda­technikai korlátolt felelős­ségű társaság 45. Aedificatum Részvénytársaság 45. AEG Unió magyar villamos­sági részvénytársaság 49. Aesculap Magyar Fogkefegvár kft. 40. Agatics Mihályné és Oravecz Gyula 36. Agrárexport Korlátolt Felelős­ségű Társaság 31. Agrár Industria részvénytársa­ság 35. Agrártermék Értékesítő és Fo­gyasztási Szövetkezet 45. Agrár Termény- és Magkeres­kedelmi kft 33. Agrártermény kereskedelmi társaság Dr. Schwarcz és Pollacsek 35. „Agrocell papíripari kft." 30. 30, 30. „Agrolux" Községeket és Me­zőgazdaságokat Villamosít'") Részvénytársaság 35. „Agrovinum kiviteli kft." 33. Air France Légiforgalmi rész­vénytársaság 44. Akasztói „Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet 28, 32. Akasztói községi hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 47. AJacskai kőszénbánya és villa­mossági részvénytársaság 29. Alattyáni Tejszövetkezet 49. Albachemia vegyipar kft." 40. „Alba Textil Kereskedelmi kft." 35. Albertfalvai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 44, 48. / Albertfalvai Vízmű Részvény­társaság 36. „Alcsut és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet" 28. Aldebrő és vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 43. „Alföldi Első Gazdasági Vasút Részvénytársaság" 39. Alföldi Szövőgyár Részvény­társaság 39. Alföldi Szövőgyár Részvény­társaság budapesti fiókja 49. Algyő és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet 39. Alliance kereskedelmi rész­vénytársaság 30, 50. Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaság 35.

Next

/
Thumbnails
Contents