Központi Értesítő, 1937 (62. évfolyam, 1. félév)

lÉVJEGTZÉK A Központi Értesítő 1937-ik évi folyamának első feléről (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) ügyéni- és társascégek. 4 „Abai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja" 3. Abasári fogyasztási és értéke­sítő szövetkezet 12. Abaujszántói Hitelintézet • Részvénytársaság 20. Abaujszántói Takarékpénztár mint részvénytársaság 23. Abbazia Kávéház Részvény, társaság 26, 26, 26. Abda községi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 26. Abony-Karaéri Tejszövetke­zet, mint az Országos Ma­gyar Tejszövetkezeti Köz­pont tagja 16. Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 20. „Acetic" vegyi művek rész­vénytársaság 17. „Acsalagi fogyasztási és érté­kesítő szövetkezet" 26. Acsád és Vidéke Tejszövet­kezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tagja 24. „Adás-vételi kiviteli, behoza­tali kft." 6. Adler Jenő gabonabizomá­nyos 10. Adler Lajos és fia 25. Adler Sámuel gyógynövény, bizományos 24. „Adonyi Hangya fogyasztási és értékesítő szüvetkezt" 10. Adonyi Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszö­vetkezeti Központ tagja 1. Adria Biztosító Társulat ma­gyarországi igazgatósága 16, Advent Kiadóhivatal Fiókja 23. Aeróexpressi (részvénytársaság Légiforgalmi Vállalat 9, Aero Műszaki és Kereskedel­mi Kft. felszámolás alatt 6. „Affinéria"-galvan intézet rész. vénytársaság 20. „Ager" Mezőgazdasági és Kereskedelmi! Részvénytár­saság 25. Agrárbank és Kereskedelmi Részvénytársaság felszámo­lás alatt 25. Agrárexport Korlátolt Fele­lősségű Társaság 15. Agrárglobus mezőgazdasági gépkereskedelmi részvény­társaság 4, 20. „Agrária" Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szö­vetkezet 8. Agrár Industria Részvénytár­saság 15, 23. Agrártermék Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet 4. Agrártermék Értékesítő Kft. 6, 6, 6, 6, 14. „Agricola" termelő, értékesítő és beszerző kft. 7. „Agrocell papiripar kft." 11. Ajkai kőszénbánya részvény­társaság 25. Akasztói Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszö­vetkezeti Központ tagja 2­„Alap" Házépítő Szövetkezet 6. Albertfalvai Vásárcsarnok Kft. 25. Albertfalvai Vízmű Részvény­társaság 21. „Albert" mezőgazdasági és házingatlan részvénytársaság 9. Albert Vendel 13. Albus-Dugattyu Kft." felszá­molás alatt 23. „Alcsut és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezet" 25. „Alcsut és vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagaja" 26.

Next

/
Thumbnails
Contents