Központi Értesítő, 1937 (62. évfolyam, 2. félév)

NÉVJEGYZÉK A Központi Értesítő 1937-ik évi folyamának második feléről (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámaít mutatják.) Egyéni- és társascégek* Az Est Lapkiadó Részvény­társaság 38. Az Újság Részvénytársaság 34. Abai Tejszövetkezet, mint ,iz Országos Magyar Tejszövet­kezeti Központ tagja 33. Abaligeti tejszövetkezet 28. Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 33. Abauj-Kén Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet 40, 40. „Acetic" Vegyi művek rész­vénytársaság 31. Aczél Dezső 49. Aczél M. zöldség, gyümölcs és terményekkel kereskedő 30. Ácsai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 38. Ares Ipartelep és Kereskedel­mi Részvénytársaság felszá­molás alatt 38. Adásztevcli ,,Hangya" fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet 31. Adler és Pollacsek 36. „Adler Jakab-" 31. 52. „Adonyi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet" 39. Adorjánházai Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tagja 33. Adria Biztosító Társulat ma­gyarországi igazgatósága 29. Adria magyar cipőgyár Eck­stein Jakab 34. Adria Selyemszövőgyár Rész­vénytársaság 30. „Affinéria"-ga,lvan intézet részvénytársaság 33. Agnus Szőrmekereskedelmi kft. 44, 44. „Agrarmentor" országos me­zőgazdasági kisüzemi és áru­csere szövetkezet 44. Agrárglobus mezőgazdasági gépkereskedelmi részvény­társaság 33. Agrár Industria részvénytár. saság 47. Agraria Gyáripari és Keres­kedelmi Részvénytársaság 43. „Agrária" Mezőgazdasági Ter­melő és Értékesítő Szövet­kezet 47. Agrártermék Értékesítő Kft. 29, 29. Agrártermék Értékesítő és Fo­gyasztási Szövetkezet 34. „Agricola" termelő, értékesítő és beszerző kft. 28. „Agrolux" Községeket és Me­zőgazdaságokat Villamosító Részvénytársaság 27. Agro növényvédelmi és me. zőgazdasági részvénytársa­ság felszámolás aaltt 28, 33, 40. Ahorner József gyümölcs és zöldsésg nagykereskedő 44. Ahorner József és Tsa 47, 47. Ajka és Vidéke hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 31. Ajkai „Hangya Fogyasztási és Értékesítő" Szövetkezet 44. Ajkai kőszénbánya részvény­társaság 31, 46. Akasztói Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tej. szövetkezeti Központ tagja 46. Akasztói községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 41, 43. Alabástrom és lámpaipari kft. 52.

Next

/
Thumbnails
Contents