Központi Értesítő, 1938 (63. évfolyam, 1. félév)

1938-01-06 / 1. szám

50905 LXIII. évfolyam. fc ** Ül Budapest, 1938. januáK&j . y / 1. szám Szerkesztőség Budapest, Lánchid-u 1—3. sz. RTESITO Kiadóhivatal: Budapest, VI., Lovag-u, 18.SZ. Telefon: 1-662-00. KIADJA A MAGYAR KIR. KERESKEDELEiMÜGYI MINISTER Telefon: 17-es mellékállomás AZ 1875 ÉVI XXXVII. TÖRVÉNYCIKK 8-IK §-A ALAPJÁN. 1" 22 8' 16 e s 1-228-17 Előfizetesi díj naptári negyedévenként 8 P., külföldre 12 P Egyes példány 2 P. Megjelenik hetenként egyszer, szükséghez képest többször Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. Kivonat a kereskedelmi cégjegyzékekből. a) Egyéni cégek: Horti Elemér Világjárás Utazási Iroda. Néme­tül: Elemér Horti Globetrotter Reisebüro. Franciául: Elemér Horti Globetrotter Bu­reau de Voyage. Angolul: Elemér Horti Globetrotter Travelling Office. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1937. XII. 4. Cg 39505/3. 38319/1. — Cégbirt.: Horti Elemér budapesti (Királyhágó-u. 16.) lakos utazá­si és fürdőiroda, s nem kivándorlók ré­szére tengeri utazásra szóló hajójegyek kiadásával foglalkozó iparüzlettulajdonos. — Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az írott, nyomolt, vagy nyomtatott cégszöveghez a vezetéknevét írja alá. Üz­lete: V., József-tér 8. sz. (3700.) (LIV. kö­tet 173. lap.) (1938—1.) Schmutz Ernő Elektro Ólomárugyár. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1937. XII. 6. Cg 39750/3. 38317/1. — Cégbirt.: Schmutz Er­nő elektromos úton ólomárukat gyártó budapesti (VIII., Tömő-u. 44.) lakos. — A cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az írott, nyomott vagy nyomtatott cég­szöveghez teljes nevét írja alá. Üzlete: VIII., Jázmin-u. 13. (3693.) (LIV. kötet. 172. lap.) (1938—1.) Dr. Zsigmond Elemérné tüzelőanyag kereske­delmi bizományi és képviseleti irodája. Kispest. Pestvidéki kir. tvszk 1937. XI. 8. Cs 5429—1937. 1244/1. — Cégbirt.: Dr. Zsig­mond Elemérné tüzelőanyagok bizományi kereskedésével és képviseletével foglalko­zó kispesti (Eszterházy-u. 20. sz.) lakos. — Cégtulajdonos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomta­tott cégszöveg alá teljes nevét írja. Telep­hely: Eszterházy-u. 20. sz. (V. kötet, 135. lap") (1938—1.) Grósz József. Győr. Győri kir. tvszk 1937. XII. 3. Ce 1315/4­1935. 1315/2. — Cégbirt.: özv. Grósz Jó­zseffé szül. Ney Rózsi, győri lakos, bor és szesznagykereskedő, rum és likőrgyá­ros. Grósz József cégbirtokosi minő­sége elhalálozása folvtán megszűnt. (Lásd 1935. évf. 30.) (II. kötet, 303. lap.) (1938— 1.) Szeghalmi András bornagykereskedő. Bánhida. Gvöri kir. tvszk 1937. XI. 29. K Cg 110— 1937. 102/1. — Cégbirt.: Szeghalmi And­rás bornagykereskedő, bánhidai lakos. (K. II. kötet, 15. lap.) (1938—1.) „Kritzler Jakab." Soltvadkert. Kalocsai kir. tvszk 1937. XII. 15. Ce 199/9. 199/5. — Az elhalt Kritzler Jakab cégbir­tokos ebbeli minőségének megszűnése és — a cégszöveg változatlanul hagyása mel lett — özv. Kritzler Jakabné Rubinstein Matild borkereskedő és borbizományos soltvadkerti lakos cégbirtokosi minősége bejegyeztetett. (Lásd 1931. évf. 25.) fi. kötet, 164. lap.) (1938—1.) Globus könyv és papírkereskedés Spiegler La­josné. Kaposvár, Kontrássy-utca 1. Kaposvári kir. tvszk 1937. XI. 24. Cg 461/2. 1115/1. — Cégbirt.: Spiegler Lajosné szül. Bpdó Rózsi kaposvári lakos,.-könyv

Next

/
Thumbnails
Contents