Központi Értesítő, 1939 (64. évfolyam)

5üyü5 HEYJE6TZEK a Központi Értesítő 1939-ik évi folyamának első feléről. (A cégek melié kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ' lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. Az Est Lapkiadó Részvény­társaság 6, 12. Abaujszántói Hitelintézet Részvénytársaság 10, 24. Abajuj szántói Takarékpénztár, mint részvénytársaság 7, 7, 24, 24. Abádszalóki Takarékpénztár Részvénytársaság 4, 14. Abodi Hamgya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 12. Abonyi első téglagyár rész­vénytársaság 20. Abonyi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 20. Abonyi Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszö vetkezeti Központ tagja 23. Abt Antal 11. Aczél és evőeszközmüvek részvénytársaság 5, 15. „Adler és Gosztonvi szücsmes­terek" 4, 13. Adler Jakab 19. Adler Miklós 4. Adler Miklós utóda Binder Sz. Titusz oki. mérnök farnagyke­reskedés 20. Adorjánházai Tejszövetkezet, mint aiz Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tag­ja 11. Adorjánpusztai Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar ; Tej szövetkezeti Központ tag-' ja 14. Adria Selyemszövőgyár Rész vénytársaság 6. „Adriatica"- bor és törköly le­pároló részvénytársaság 12, 14. „Adiiatica Forgalmi Iroda k. f­t." 8. AEG Unió magyar villamos­sági részvénytársaság 2. Africana behozatali és kiviteli kft. felszámolás alatt 4. Agrárbank és Kereskedelmi Részvénytársaság felszámolás alatt 12. Agrárexport Borforgalmi Kor­látolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 9. Agrárexport Korlátolt Felelős­ségű Társaság 14. „Agrár kiviteli és szállítási szö­vetkezet" 15, 15, 22. Agrártermék Értékesítő Kft. 6. „Agreement" Ipari és keres­kedelmi Részvénytársaság 5, 11, 13. Agrikultura Kereskedelmi Részvénytársaság 23. Agro növényvédelmi és mező gazdasági részvénytársaság felszámolás alatt 12. „Agrolux" Községeket és Me­zőgazdaságokat Villamosító Részvénytársaság 5, 21. Agyagosszergényi Tojás és Tejértékesítő Szövetkezet 15. Ajkai Hangya Fogyasztási és Értékesítő sízövetkezet 11. „Akarat" Gazdasági Szövetke­zet 18, 18. Akasztói Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszö­vetkezeti Központ tagja 24. Akácfa-ueoaí mozgó és film­ipari kft 6. Aladdin kereskedelmi rész­vénytársaság 24. ALaittyáni Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszö­vetkezeti Központ tagja 6. „Alba Textil Kereskedelmi kft." 11, 20, 20. Albertfalvai Textilipar Rész­vénytársaság 5. „Albus" Szappan- és Olajgyár Schützer Jakab és Fia 10, 18, 19. „Alcsut és vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tag­ja" 21.

Next

/
Thumbnails
Contents