Központi Értesítő, 1940 (65. évfolyam, 2. félév)

Agricultura behozatali- kiviteli és áruforgalmi szövetkezet 49. „Agrilabor" mezőgazdasági részvénytársaság" 30. „Agrolux" Községeket és Me­zőgazdaságokat Villamosító Részvénytársaság 38, 48, „Agronómia" mezőgazdasági részvénytársaság 41, 41. Ajka és Vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet 28. Ajkai kőszénbánya részvény­társaság 38. Ajnácskői Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 44, 44. Akasztó községi hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 47. „Akóts Gyula Király gőzmal­ma Csornán" 35. „Akóts János Első Székes­fehérvári Gőzmalma" 41. Alabástrom és lámpaipari kft. 31. Alacskai kőszénbánya és vil­lamossági részvénytársaság Aladdin kereskedelmi rész­vénytársaság 30. „Alap" Házépítő Szövetkezet 38. „Alapi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja" 31. Albatros Vegyipari részvény­társaság 51. Albertfalvai Vízmű Készvény­társaság 31. „Alcsut és vidéke hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja" 42. Alduna Fabehozatali Rész­vénytársaság felszámolás alatt 48. Allesz Ferenc 30, 31. Alexy György okleveles gé­pészmérnök villamossági és műszaki vállalata 45. Alfa Papírüzem Részvénytár­saság 50. Alföldi Cukorgyár részvény­társaság 40, 50. Alföldi Gépkereskedelmi Részvénytársaság felszámo­lás alatt 39. „Alföldi Ruházati Értékesítő Szövetkezet" 27. Alföldi Takarékpénztár Deb­reczenben 28. Alföldi tejüzemi és áruforgal­mi szövetkezet 45. „Alligator" Kiss József 28. özv. dr. Alitisz Aladárné 50. Alkaloida Vegyészeti-Gyár Részvénytársaság 30. Alkotás házépítő részvénytár­saság felszámolás alatt 47. özv. Almásy Lajosné utóda Fröhlich Gyula 30. Almáskamarás és Vidéke ker. Bőriparosainak Szövetke­zete 33. Alsóapsai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 44. „Alsódomonyai Hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja" 40. Alsó- és Fclsőfegyverneki Tej­szövetkezet, mint az Orszá­gos Magyar Tejszövetkezeti Központ Tagja 38. Alsógödi Takarék és Hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 51. Alsógyőrödi Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Al­sógyőröd 41, 41. Alsóhidegpataki Hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 43, 43. Alsóhunkóci „Hangya" Fo­gyasztási ós Értékesítő szö­vetkezet 29. Alsókalacsai „Hangya" Fo­gyasztási és Értékesítő szö­vetkezet 50. Alsókalocsai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 50. „Alsókaraszlói Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tag­ja" 48. Alsókálinfalvai „Hangya Fo­gyasztási és Értékesítő szö­vetkezet 51. Alsókálinfalvai Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 49. Alsónémedi-i Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet 37. Alsónyárasdi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 51. Alsónyéki Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 37. Alsónyéki Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tagja 39. „Alsóremetei Hitelszövetkezet korlátlan felelősséggel, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja" 48. Alsószeli-i Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 29, 29, 51. Alsószelistyei „Hangya" Fo­gyasztási és Értékesítő szö­vetkezet 46. Alsószinevéri Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 50. „Alsótőkési Hangya fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet" 30. „Alsóvereckei „Egan" Hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövet­kezet tagja" 46. Alsózsolcai hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 49. Alter Jakab 30. „Altmann Dezső" 28. Aluminiumérc Bánya és Ipar Részvénytársaság 35. „Amazon" ruházati vállalat részvénytársaság 31, 31, 31, 35, 44, '44, 45. Ambrus Mátyás Filmkölcsön­ző és Filmkereskedő 43. Amerikai Olajimport Rész­vénytársaság 36, 41. Amerikai paprikakiviteli kft. felszámolás alatt 30. Andornaktályai Hangya fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet 39. Andrásfai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 27. Andrássy ut 55. számú bérház részvénytársaság felszámolás alatt 36. „Angol Biztosítási Képviselő­ségek Részvénytársaság" 44. Angol Magyar bank részvény­társaság 30, 30, 30, 32, 33 45. Angol-Magyar Vegyipari kft. 49. „Angyalföldi Papírgyár kft." 30, 30, 30. Angyalföldi Textilmüvek Részvénytársaság 30. Angyal Gyula, vegyeskereske­dés és ecetgyártás 37. Az Anker Általános Biztosító Részvénytársaság Magyaror­szági Igazgatósága 37, 39, 40 Antal Dezső Mihályné szesz­ecetgyártás 31. Antal Frigyes és Társa 41. Antal Nyomda kft. 32. „Anthracit" szénértékesítő kft. 31. Antonovics Erzsébet textilke­reskedő 41. Apagyi hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja felszámo­lás alatt 42, 42. Apczvidéki Kőbányák Rész­vénytársaság 37. Apor Leó fémek, bánya- és kohótermékek vegyi és mű­szaki anyagok kereskedése és bizományosa 41, 44. Apostag községi hitelszövetke­zeti mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja 30. Aradszky E. J. Géza 28. Aramit kaucsuk k. f. t. Albert­falva 31, 33. Arany Bika Részvénytársaság 28, 30, 37. „Aranyszál" keresztény ecset­és kefeárut termelő, fo­gyasztó és értékesítő szövet­kezet 33, 33, 33. Arator Kereskedelmi Rész­vénytársaság 41. „Arató Zoltán okleveles mér­nök és építőmester, építési vállalkozó Ungvár" 30. „Arbor" fa és építési anyag kereskedelmi kft. felszámo­lás alatt 27.

Next

/
Thumbnails
Contents