Központi Értesítő, 1942 (67. évfolyam, 1. félév)

11 Aigner ödön 8. „Akarat" Ruházati és sport­felszerelési szövetkezet, mint a „Szövetség" Központ tag­ja, Kolozsvár 25. Akusztikai készülékeket for­galombahozó kft. 24. ,,AIaga Mátyás" szesznagyke­reskedés 8. Alagút u. 5. sz. alatti étterem és söröző kft. felszámolás alatt 23. Alapfal Házépítő Szövetkezet 23. Albana Kötszövőgyár Rész­vénytársaság 9. Albatros Vegyipari részvény­társaság 9, 25. Albert Messer 11. „Albina Közraktár Kereske­delmi Részvénytársaság" 2, „Albina" takarék és hitelinté­zet marosvásárhelyi fiókja 3, 21, 21. Albus-Dugattyú Kft. felszámo­lás alatt 9. „Albus" Szappan- és Olajgyár Schützer Jakab és Fia 9. Alcoolina Rum és Likőrgyár, szesz, sör és borkereskedel­mi r. t. 23. „Alcsiki Műmalom és Faipari Részvénytársaság" 9, 15. Aíerto Kereskedelmi Rész­vénytársaság 11, 14, 17, 24. Alexandru Pál Sándor 10. „Alfa" Ruházati és sportfel­szerelési szövetkezet, mint a „Szövetség" központ tagja Kolozsvár 1, 11, 13. „Alfol" Hőszigetelő Kft. fel­számolás alatt 9. Alföldi Borkereskedelmi Rész­vénytársaság Debrecen 18. Alföldi Cukorgyár részvény­társaság 1. „Alföldi Első Gazdasági Vasút részvénytársaság" 8. Alföldi Pénzintézet Részvény­társaság 18. Alföldi Szövőgyár Részvény­társaság 8. Alföldi Takarékpénztár Debre­czenben 21. Alföldi V'idor 6. \ „Algéria" Külkereskedelmi és Áruforgalmi k. f. t. 23. özv. dr. Alitisz Aladárné 14. „Alkalmi áruház Seidenfeld Mózes" 16. Alkaloida Vegyészeti-Gyár Részvénytársaság 7. „Alkotás" Alkotóművészek Beszerző és Értékesítő Szö­vetkezete 2. „Alkotás Házszövetkezet" XII., Gömbös Gyula-út 7/a. 26. Almamelléki Tejszövetkezet mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tagja 19. „Almási Kölcsönös Tűzkárbiz­tosító Társaság, mint Szövet­kezet" 25. Almás-járási takarékpénztár részvénytársaság 15. „Almon" részvénytársaság fel­számolás alatt 4. Alpakkaárugyár korlátolt fe­lelősségű társaság 1. Alsócsernátoni Termelő-, Érté­kesítő- és Fogyasztási Szö­vetkezet, mint az Erdélyrészi Hangya Központ tagja 19. Alsódunántúli Gazdák Árube­szerző és Értékesítő Szövet­kezete felszámolás alatt 15. Alsó- és felsőszelestei Hangya fogyasztási és értékesítő szö­vetkezet 17 Alsógallai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 23. „Alsókaraszlói Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja" 14. Alsómihályi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 19. Atsónémedi és Vidéke Tejszö­vetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tagja 22. Alsónyéki Tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszö­vetkezeti Központ tagja 20. Alsósófalvai Termelő-, Értéke­sítő- és Fogyasztási Szövet­kezet, mint az Erdélyrészi Hangya Központ tagja 19. „Alsó-szakonyi tejszövetkezet" 18. Alsószelistyei „Haingya" Fo­gyasztási és Értékesítő szö­vetkezet 2. „Alsóvereckei „Egán" Hitel­szövetkezet, mint az Orszá­gos Központi Hitelszövetke­zet tagja" 13. Altlechner Károly véső-intézet és domborműnyomda 5. „Amazon" ruházati vállalat részvénytársaság 9, 14. Arnberg József ödön 9. Ambrósia Konservgyár rt. 19. Amerikai rendszerű vendéglő­üzem kft. 19. A Mi Boltunk Kereskedelmi Részvénytársaság 21. Amtmann és Weisz 15. Ana Kelemen 20. ANNA KENYÉR és TÉSZ­TAÁRUGYÁR KFT. 12, 12. Ainnau László 19. Anca Sándor 17. Andor Ernő „Commercia" Ál­talános Kereskedelmi és Hirdetési iroda 3. Andor Lőrinc fogászati és műszaki cikkek kiskereske­dés 13. Andrei Grazel 12. André Gyula 17. Angel Miksa vegyeskereskedő Maroshéviz 10. Angol-Magyar Cérnagyár rész­vénytársaság 6. „Angol-Magyar filmszínház részvénytársaság" 11, 14. Angol-Magyar Géptömítés­gyár és Műszaki Kereske­delmi Részvénytársaság 20. Angol Park Részvénytársaság 8. „Angóra" cégt. Biliczky Gézá­né szül Szilberleitner Hed­vig 21. „Angyal és Cabai" vaskeres­kedés 9. Ankerművek Fémkohászati Részvénytársaság 6. Antal Nyomda kft. felszámo­lás alatt 1, 9. „Anthracit" szénértékesítö kft. 12, 12, 19. Anton Olasz Antal 10. Antonópuló Károly szállítmá­nyozó Moson. 20. Anyag- és Ingatlanértékesítő k. f. t. 7. Apa és Vidéke Tejszövetke­zet, mint az Országos Ma­gyar Tejszövetkezeti Köz­pont tagja 3. Apari tejszövetkezet, mint az Országos Magyar Tejszövet­kezeti Központ tagja 25. Apatini Bank és Takarékpénz­tár Részvénytársaság 21. Apatini Kendergyár Részvény­társaság 4. „APATINI VILLANYTELEP r. t." 12. Apátkereszturi „Hangya" fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet. 3, 22. Apátvarasdi tejtermelők szö­vetkezete 15. „Apis mezőgazdasági termék­nemesítő és értékesítő rész­vénytársaság" 21. Apolló Filmszínház Kft. 22. Apollo Projektográf Részvény­társaság 2. Arad-Csanádi Gazdasági Ta­karékpénztár Részvénytár­saság 15. Arany Bika Részvénytársaság 21. „Arany, ezüst és érclap verő kft." 15. „Aranyos kendőkereskedelmi kft." 4. Aranyosmegyesi Tejszövetke­kezet, mint az Országos Ma­gyar Tejszövetkezeti Köz­pont tagja 3. Arator Kereskedelmi Rész­vénytársaság 4, 19. Arató Sándor 23. Areometer Hőmérő, Mü és Tanszergyár Pálinkás Gyula Kft. 24. Ares Ipartelep és Kereskedel­mi Részvénytársaság felszá­molás alatt "22. Aron Leib 20.

Next

/
Thumbnails
Contents