Központi Értesítő, 1942 (67. évfolyam, 2. félév)

50905 IÉTJE6IZÉK a Központi Értesítő 1942-ik évi folyamának iiiiisodik feléről. (A cégek mellé kitett számok a „KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ" lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni- és társascégek. A Abafájai Termelő-, Értékesítő­és Fogyasztási Szövetkezet, mint az Erdélyrészi Hangya Központ tagja 33. „Abai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja." 32. Abailágeti tejszövetkezet fel­számolás alatt 39. „Abaszéplaki „Hangya" fo­gyasztási és értékesítő szö­vetkezet" 29. „Aha széplaki Hitelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tagja, felszámolás alatt" 39. „Abaujkéri „Hangya" fo­gasztási és értékesítő szö­vetkezet" korlátolt felelős­séggel 48. Abaujszántói Takarékpénztár mint részvénytársaság 30. „Abauj-Szepsi Járási Hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja" 53. ., Abaujszina-i H itelszövetke­zet, mint az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet tag­ja" 52. Abauj-Torna vármegyei köz­jóléti szövetkezet 28, 28. „Abaujvár és vidéke fogyasz­tási és értékesítő szövetke­zet" korlátolt felelősséggel 43. „Abaujvár és vidéke hitelszö­vetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja" 33. Abádszalóki Gözfürész éa Gőz­matlom részvénytársaság 41, 50. Abádszalóki Szalóky Jenő építési vállalata és cement­árúgyára Léva 35. Abel Rudolf 48. Ablaka Ferencné Hevesmegyei Papír és Papirosáru Nagy­kereskedés 34. Abony 6s Vidéke szabómes­terek árubeszerző, termelő és értékesítő szövetkezete 33. Abonyi Gyümölesértékesítő és Központi Szeszfőző Szövet­kezet felszámolás alatt 35. Abanyi Közgazdasági Bank Rés/vénytársaság felszámo­lás alatt 46. Acél és fémmegmunkáló kft. 50. I Acél Zoltán 42. I Ackermann Mária „Express" teherfuvarozási és szállítmá­nyozási vállalat 27. Ácsai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 37. Aczél és evőeszközművek rész­vénytársaság 48. Aczél Zsigmond Vaskereske­delmi Részvénytársaság 40. Adailini Termelő-, ÉrtékesítQ­és Fogyasztási Szövetkezet, mint az Erdélyrészi Hangya Központ tagja 28. „Adamcsa Dezső hentes és mészáros Kassa" 29. A disz R. T. felszámolás alatt 35. 35. Adler Czipora 42. Adorján Gábor Bor, Sör é& Ásványvíz kereskedő Nagy­borosnyó 35. Adorjánházai „Hangya" Fo­gyasztási és Értékesítő Szö­vetkezet 38. Adorján István 46. Adressor Cimirógép és Iro­datechnikai korlátolt felelős­ségű társaság 45. Adria Biztosító Társulat ma­gyarországi igazgatósága 44. Adria Selyemszövőgyár Rész­vénytársaság 29. Aero Ever Kft. 35. Agnus Szörmekereskedelmi kft. 40. Agrár és Ipari Áruforgalmi Szövetkezet 53, 53. „Agraria" Kereskedelmi R. T. 53. „Agraria Szőlőtelepítő Rész­vénytársaság" 42. Agrár Takarékpénztár Rész­vénytársaság Marosvásárhelyt felszámolás alatt 40. Agrár termény és magkeres­kedelmi kft. Füzesabony, felszámolás alatt 34. „Agricola" termelő, értékesítő és beszerző kft. 44. „Agrikultura Kereskedelmi Részvénytársaság Debrecen" 30, 51. „Agrolux" Községeket és Me­zőgazdaságokat Villamosító Részvénytársaság 41, 41. Agromercur Forgalmi és Gaz­dasági Részvény Társaság 35.

Next

/
Thumbnails
Contents