LITERATURA - A MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata 33. évfolyam (2007)

2007 / 1. szám

Literaturen Tartalom XXXIII. évf. 2007/1. Tanulmány SZEGEDY-MASZÁK Mihály A művészetek tudományközi kutatása 3 MEZŐSI Miklós A „Borisz Godunov-szüzsé": Történet(és)írás - Az autoritativ elbeszéléstől a művészi szkepszisig: Karamzin, Puskin és Muszorgszkij feldolgozásai - 19 HAJDÚ Péter A politikai kozmosz megalkotása Mikszáth parlamenti karcolataiban 30 Rosemary ARROJO (Universidade Estadual de Campinas) írás, értelmezés és a jelentés feletti hatalomért folytatott harc: jelenetek három novellából (fordította Wertheimer Gábor) 57 SZILI József Az angol-amerikai modernség magyarországi befogadásának főbb vonásai 72 Szemle DECZKI Sarolta Vissza a szavakhoz - Bagi Zsolt: Az irodalmi nyelv fenomenológiája - 86

Next

/
Thumbnails
Contents