Látóhatár, 1966 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1966-01-01 / 1-2. szám

ol. *x-. ‘J LÁTÓHATÁR IRODALMI FOLYÓIRAT XVI. ÉVFOLYAM 1966. JANUAR— FEBRUAR FODOR JÓZSEF: Verselj .............................. 3 DALLOS SÁNDOR: EgyBx ■ h » rM|( Attú)............................ 9 JÉKELY ZOLTÁN: Vers* . .^JÊ I II. I .................................. 14 ERDÉLYI JÓZSEF: >^ß- ^^ß­.................................. 16 CZIGÁNY GYÖRGY: Kőznap a repülőtéren (Elbeszélés)............................ 17 BRODY LÁSZLÓ: Esti búcsú (Vers) .............................................................. 23 HEGEDŐS GÉZA: Versek ............................................................................... 24 DORMÁNDI LÁSZLÓ: A hóhér (Elbeszélés) _ - ................... 27 JANKÓ VICH FEJÜ^NC: I< k szálltán (Vers)•• •• 33 VASVÁRI ISWMt. (Versi i ...................!.. \ •• 34 GUTÁI MAGDA: Szereim vers .. . J ..J .. .1 .. 36 HENDI PÉTER: Sí épszám) ének (Elbeszéfcs)^J .1 .. J 37 FEKETE GYULA : 4i is az szerelem? (EllíüfS) / .. Ë. .. .. 45 SINKA ISTVÁN: ' ers ............................................./. ..È ........................ 65 HORVÁTH BÉLA Emlékez ek és magyarázatok ••/• • • M .................... 73 ÁRV'AI JÓZSEF: lsendes t lÉIbeszéíésTI. ./ .. M..................... 83 FF.RDINÁNDY G1 ORGY: jtoMqMM&eszé/s) .. M. ........................ 90 TAKÁTS GYULA: Remény ?ers) ........................./. . .t............................. 95 ANTALFFY GYU1 A: Krúd Gyula tájain (ű/rajz) .M .......................... 96 SEDIÁNSZKY JÁIIOS: Ba oni pillanatkép* .. Ë..................................105 ORDAS IVÁN: íigyetlen 11 nanizmus? (El/eszélés)M. .. jm .. 110 HIDAS ANTAL: Kisregény ...................!.. . M■ ■ ■ / .1 .. .. 116 MARÖTI LAJOS J\z őszről I rers) .. . .1 ..................................I 141 MAGYAR Bí^^^^^Uralko^^^jtály 143 CSÁVOSSY L^^^^^S^ok^smeretlen^^^^^^^^^^^T .. 150

Next

/
Thumbnails
Contents