Látóhatár, 1968. január-június (18. évfolyam, 1-6. szám)

1968-01-01 / 1-2. szám

KEDVES OLVASÖINK1 KEDVES BARÁTAINKI Hatodik éve rendszeresen jelenik meg Budapesten a külföldi magyarok irodalmi folyóirata, a Látóhatár. Régi és új olvasóink megállapíthatják, hogy iparkodtunk a mai magyar szellemi életről átfogó képet adni. Közöltük a modern magyar iroda­lom kimagasló alkotásait, regényt, elbeszélést, verseket; nevezetes kortársainkról, művészekről, írókról, tanulmányokat tettünk közzé; ismertettük a hazai irodalmi és művészeti élet fontos eseményeit. Folyóiratunknak több mint száz munkatársa van, és közöttük van számos kül­földön élő írótársunk is. A Látóhatár nyitva áll minden becsületes szándékú írásnak, mely a magyar irodalomnak és tudománynak közös érdekeit szolgálja. A Látó­határ eddig megjelent számai bizonyítják, hogy mi nem azt keressük, ami elválaszt minket egymástól, hanem azt, ami összeköt a magyar műveltség és humanizmus ügyében. A Látóhatár felerészben Magyarországon, felerészben külföldön kerül forga­lomba. Mi ezt a folyóiratot tehát nemcsak a hazai közönségnek, hanem külföldön élő honfitársainknak is készítjük, azoknak, akik nem akarnak végképpen elszakadni az élő magyar irodalomtól. Azt óhajtjuk, legyen a Látóhatár az összekötő irodalmi kapocs a haza és a nagyvilág között. Értesítjük olvasóinkat és barátainkat, hogy folyóiratunkat a fedőlap harmadik oldalán felsorolt terjesztőinknél lehet megrendelni. Ezenkívül azonban közvetlenül is megrendelheti mindenki a Látóhatárt a KULTÚRA KÖNYV ÉS HÍRLAP KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT-nál BUDAPEST FÖ UTCA 32. Egy évre 5 dollár, vagy ennek megfelelő más pénznem. Küldje be előfizetését, hogy idejében és pontosan megkapja a Látóhatár minden számát. LÁTÓHATÁR Budapest /.. Országház u. 20.

Next

/
Thumbnails
Contents