Látóhatár, 1970. január-június (20. évfolyam, 1-6. szám)

1970-01-01 / 1-2. szám

LÁTÓHATÁR IRODALMI FOLYÓIRAT LÁSZLÓ GYULA: Megtorlás (Elbeszélés) ........................................................ 3 V ASVÁRI ISTVÁN: Mielőtt kiszakadna (Vers) ........................................... 9 PÁKOZDY FERENC: Versek ............................................................................... 10 DALLOS SÁNDOR: Gyorsvonaton hazafelé (Elbeszélés) ........................... 11 G ÁBOR ZSUZSA: Versek .................................................................................... 15 HÉRA ZOLTÁN: Versek ERDEI-GRÜNWALD MIHÁLY: A Göncölszekéi JANKOVICH FERENC,»-ttaág Benedek ébresztés, MÁNDY IVÁN:^í embeil .lma (Elbeszélés) HORVÁTH BÉIrfl: Naptár I ersek és műfor, F. RÁCZ Fáznál a galambok FODOR JÓZSffT Versek ANTALFFY GYŰLI: A Bc^söny fehérbe: SIKÓ ZSUZSA: Versek PÁKOLITZ ISTVÁ»: Vers, KORODA MIKLÓI: „Hét »gyen, kit előtalál" (Elb/szélés) GERGELY MIHÁIÍ: Mags KARTAL ZSUZSÁI Versek] BÁRÁNY TAMÁSI Vendée FÁBIÁN ZOLTÁN! Csendéi LÁSZLÓ ANNA: Táltozatol HAJNAL GÁBORI Versek SZENTIVÁNYI KÁLMÁN: TÍMÁR MÁTÉ: Efclondos ILLÉS SÁNDOR: Hortobágj CSÁSZÁR ISTVÁN: Circur ANÓKA ESZTER! Kísértés GALAMBOS FERENC: Br BODRI FERENC:!Anna Ml ogadó az erdőben/Elbeszq ivember (Elbeszél/s) (Útirajz) ederunt (Elbeszélés) I(Elbeszélés) .........j ................................ 114 1 sai J git képvilága VAJDA ENDRE: l\mi méglnindig hőske/szak RIBÁRI ANTAL: pperaházW :sték HEGEDŰS ZOLTÁN: Egy Mfódia paródjája KOVÁCS GYŐZŐ. Fenyő Lsü RÁCZ LÁSZLÓ: Aradi MMMAnlékezet} ___________________ D ÉVÉNYI IVÁN: Vass Elemér ........................................................................ 157 HEITLER LÁSZLÓ: Nagy Balogh János ........................................................ 160 T ALPASSY TIBOR: Puskás Lajos .................................................................... 169 DERSI TAMÁS: Indul A Hét ........................................................................ 176 PAKU IMRE: Irodalmi mozgóképek................................................................ 182 KUNSZERY GYULA: Az utolsóelőtti napon ................................................ 189 y os telefon (Elbeszélés) ték (Elbeszélés) búlsu (ElB'éSSBés) az! őszinteség« (Eltilszélés)^....................... 85 X X. ÉVFOLYAM 1970. JANUÁR—FEBRUÁR J J1

Next

/
Thumbnails
Contents