Levéltári Közlemények, 29. (1959)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Известия архивов Communiquées Archivales A LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK FOLYÓIRATA Орган Национального Центра Архивов • Revue du Centre National des Archives HUSZONKILENCEDIK ÉVFOLYAM Felelős szerkesztő EMBER GYŐZŐ Szerkesztőségi titkár VÖRÖS KÁROLY A szerkesztőség címe : Budapest I. Vár, Bécsi kapu tér 4. E SZÁM MUNKATÁRSAT: Balanyi Béla, a Kecskeméti Állami Levéltár vezetője, — Bálint Ferenc levéltári őr (Gyulai Állami Levéltár), — Benedekfálvi Gáspár, a Miskolci Állami levéltár nyűg. vezetője, — Bczerédi Győző gimnáziumi tanár (Pécs), — Bónis György, a jogtudomány kandidátusa, levéltáros (Budapesti 1. sz. Állami Levéltár), — Degré Alajos, a jogtudomány kandidátusa, levéltáros (Zalaegerszegi Állami Levéltár), — Fehér Anarás egyetemi adjunk­tus (Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem), — Győrffy Sándor levéltáros (Országos Levéltár), — Hadnagy Albert, a Szekszárdi Állami Levéltár vezetője, — Horváth Ferenc, a Szombathelyi Állami Levéltár vezetője, — Horváth Zoltán segédlevéltáros (Soproni Állami Levéltár), — Incze Miklós, a történettudomány kandidátusa, levél­táros (Központi Gazdasági Levéltár), — Jenéi Károly levéltáros (Központi Gazdasági Levéltár), — Kanyar József, a Kaposvári Állami Levélt ár vezetője, — Kardos Kál­mán levéltáros (Országos Levéltár), — Kállay István, a Magyar Népköztársaság pol­gári levéltári delegátusa (Bécs),— Kiss Mária, a Veszprémi Állami Levéltár vezetője, •— Komoróczy György, a Debreceni Állami Levéltár vezetője,— Kopasz Gábor levél­táros (Pécsi Állami Levéltár), — Kővágó László csoportvezető (Országos Levéltár), — Kyzsán László levéltáros (Budapesti 2. sz. Állami Levéltár),'— Kulcsár Imre sc­gédlevéltáros (Győri Állami Levéltár), — Kún József százados, a Hadtörténelmi In­tézet bécsi kirendeltségének munkatársa (Bécs), — Leidecker Jenő levéltáros (Kapos­vári Állami Levéltár), —Litván Györgyé' levéltáros (Bttdapesti 1. sz. Állami Levél­tár),— B. LŐrincz Zsuzsa oszt ályvezetőhelyél tes (Országos Levéltár), — Matiioni József,^ a Budapesti 1. sz. Állami Levéltár h. Vezetője, — Nagy Lajos levéltáros (Budapesti 1. sz. Állami Levéltár), — Niklai Péter nyűg. főv. levéltárnok, — Oltvai Ferenc), a Szegedi Állami Levéltár vezetője, — Ort János, a Budapesti 1. sz. Állami Levéltár mb. vezetője, *^ Páhi Ferenc, a Szentesi Állami Levéltár vezetője, — Pár­niczky Andrásné segéd levéltáros (Központi Gazdasági Levéltár), — Radó József levél­tári őr (Soproni Állami Levéltár), — Sárközi Zoltán levéltáras (Központi Gazdasági Levéltár), — Soós Imre, az Egri Állami Levéltár vezetője, — Szekeres József levél­táros (Budapesti 1. sz. Állami Levéltár), — Szigetvári István, a Központi Gazdasági Levéltár vezetője, — Szilágyi Gábor segédlevéltáros (Központi Gazdasági. Levéltár), — Szűcs László levéltáros (Országos Levéltár), — Újlaki -Zoltán segédlevéltáros (Debreceni Állami Levéltár), — Vitái József, az Esztergomi Állami Levéltár vezetője.

Next

/
Thumbnails
Contents