Levéltári Közlemények, 32. (1961)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Известия архивов Bévue des Archives A LEVÉLTÁRAK ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK FOLYÓIRATA Орган Национального Центра Архивов Revue du Centre National des Archives HARMINCKETTEDIK ÉVFOLYAM SZERKESZTŐBIZOTTSÁG : BABACZKA ISTVÁN., EMBER GYŐZŐ (felelős szerkesztő), LEDERER EMMA, B. LŐBINCZ ZSUZSA, PAMLÉNYI ERVIN, SASHEGYI OSZKÁR, SINKOVICS ISTVÁN, SOÓS IMRE, SZABÓ ISTVÁN, SZEDŐ ANTAL, SZIGETVÁRI ISTVÁN, VARGA ENDRE, VARGA SÁNDORNÉ, VÖRÖS KÁROLY (szerkesztőségi titkár) A szerkesztőség címe : Budapest I. Vár, Bécsi kapu tér 4. E SZÁM MUNKATÁRSAI : Balázs Péter főelőadó (Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya), — Bekény István osztályvezető (Országos Levéltár), — Bélay Vilmos levéltáros (Országos Levéltár), —• Borsa Iván oszlályvezető (Országos levéltár), — Bottló Béla levéltáros (Országos Levéltár), — Csóka J. Lajos OSB, a Pannonhalmi -Szt. Benedek rend levéltárosa (Pannonhalma), — Degré Alajos, a jogtudomány kandidátusa, a Zalaegerszegi Állami Levéltár vezetője, — Ember Győző akadémikus, az Országos Levéltár főigazgatója, — Fekete Nagy Antal ny. levéltáros, — Győrffy Sándor levéltáros (Országos Levéltár), — Karsai Elek levéltáros (Országom- Levéltár), — Kállay István polgári, levéltári delegátus (Bécs), — Komoróczy György, a Debreceni Állami Levéltár vezetője, — Kővágó László, az MTA Történettudomá.nyi Intézetének tudományos munkatársa, / — Mandl Sándorné levéltáros (Országos Levéltár), — Molnár Rezsőné levéltári őr (Orszá­gos Levéltár), — Muzsnai Lászlóné segédlevéltáros (Országos Levéltár), — Nagy István osztályvezetőhelyettes (Országos Levéltár), — Nagy Lajos levéltáros (Fővárosi Levél­tár), — Padányi Gulyás Gyuláné segédlevéltáros (Központi Gazdasági Levéltár), — Sashegyi Oszkár osztályvezető (Országos Levéltár), •—• Sárközi Zoltán levéltáros (Központi Gazdasági Levéltár), —• Schmidt Ádámné levéltáros (Országos Levéltár), — Schneider Miklós segédlevéltáros (Szentesi Állami Levéltár), — r Szűcs László levéltáros (Országos Levéltár), — Vörös Károly levéltáros (Országos Levéltár).

Next

/
Thumbnails
Contents