Levéltári Közlemények, 71. (2000)

LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Archivál Publications Revue des Archives A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR FOLYÓIRATA Journal of the National Archives of Hungary Revue des Archives Nationales de Hongrie HETVENEGYEDIK ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM FŐSZERKESZTŐ GECSÉNYI LAJOS FELELŐS SZERKESZTŐ REISZ T. CSABA Székhely (postacím): 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 4. (1250 Budapest, Pf. 3.) Szerkesztőségi fogadóóra: minden hónap első kedd, ÍO 00-^ 00 A KÖTET MUNKATÁRSAI: BERTÉNYI IVÁN tanszékvezető egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), BORSA IVÁN ny. főigazgató-helyettes (Magyar Országos Levéltár), GECSÉNYI LAJOS főigazgató (Magyar Országos Levéltár), Kis PÉTER levéltáros (Magyar Országos Levéltár), KOLTAI ANDRÁS levéltáros (Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára), MOLNÁR ANTAL egyetemi adjunktus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), NAGY FERENC levéltáros (Magyar Országos Levéltár), PoÓR JÁNOS tanszékvezető egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), SERES ATTILA segédlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), Soós LÁSZLÓ főosztályvezető, főlevéltáros (Magyar Országos Levéltár), SZAKÁLY ORSOLYA tudományos munkatárs (MTA Történettudományi Intézet), TÓTH BÉLA főigazgató-helyettes (Magyar Országos Levéltár), TÓTH NORBERT tudományos segédmunkatárs (MTA-Magyar Országos Levéltár), VELLADICS MÁRTA tudományos munkatárs (Országos Műemlékvédelmi Hivatal). HU ISSN 0024-1512 A kiadásért felelős a Magyar Országos Levéltár főigazgatója A nyomdai munkálatokat az Archaeolingua Alapítvány végezte 2000-ben Felelős vezető: Jerem Erzsébet Megjelent 18,5 (B/5) nyomdai ív terjedelemben

Next

/
Thumbnails
Contents