Levéltári Szemle, 58. (2008)

Levéltári Szemle, 58. (2008) 1. szám

Tartalom HUNGARICAKUTATÁSOK NAGY FERENC: 20. századi magyar vonatkozású diplomáciai iratok a Francia Nemzeti Levéltárban (1919-1930) 4 DÓKA KLÁRA: Céhiratok Kassa város levéltárában 7 JAKAB RÉKA-MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA: AZ Esterházy-család cseszneki ágának iratai a Szlovák Nemzeti Levéltárban 18 SZIRÁCSIK ÉVA: Nógrád vármegyében birtokos családok irata Besztercebányán 27 CSORTÁN FERENC: vázlatos kép a két világháború közötti bukaresti magyarokról 34 HENZSEL ÁGOTA: Szatmár vármegye levéltára 1402-1919. Egy kétnyelvű levéltári segédlet megszületésérő 41 BŐSZE SÁNDOR: Horvátországi Hungaricakutatás 45 BESZÁMOLÓK A levéltáros egyesületek első nemzetközi konferenciája. Madrid, 2007. október 18-20. (MOLNÁR LÁSZLÓ - SÍPOS ANDRÁS) 53 Beszámoló az Őszi Levéltári Iskola (Autumn Archival School) programjáról. Trieszt, ITCP-Grignano, 2007. október 15-25. (KOVÁCS ELEONÓRA— OLÁH TAMÁS) 58 Informatika és internet a levéltárban. Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Budapest, 2007. november 15. (SZENDE LÁSZLÓ) 62 JELENTÉSEK Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2007. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól (LAKOS JÁNOS) 65 Beszámoló Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Kollégiuma 2007. évi tevékenységéről (GECSÉNYI LAJOS) 76 LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK BALÁZS GÁBOR: A Nemzeti bizottságok és az igazolóbizottságok szerepe a közigazgatás politikai szempontú megtisztításában Pest megyében 78 MÉRLEG LICHTNECKERT ANDRÁS: Az Arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története. (POLGÁR TAMÁS) 87 STEVAN MACKOVIC Szabadka gyáripara és a gyártulajdonosok 1918-1941. Subotica, 2004. (APRÓ ERZSÉBET) 91 Archívum Sala (MÁRKUSNÉ VÖRÖS HAJNALKA) 94 Békés megye 1956-ban. I. köt. Szerk.: ERDMANN GYULA. Gyula, 2006. (HORVÁTH JULIANNA) 99 1

Next

/
Thumbnails
Contents