Paedagogiai encyclopaedia - Verédy Károly (Töredék, 1886)

Egyetem. 147 máiiyu férfiak soka egyetemi tanszékek és állások birtokosai nem voltak. Mindazonáltal az ez intézeteken uralkodó tan- és tanulási szabadságnál, az ez intézetekkel egybekötött tudományos segéd­szereknél (könyvtárak, gyűjtemények stb.), az ott működő számos tanerő tudományos érintkezhetésénél fogva mégis azt kell mondanunk, hogy még mindig leghathatúsabb tényezői egy-egy ország és nemzet culturai elöhaladásának. Függelékül álljon még itt az európai legjelentékenyebb országok egyetemeinek alapíttatásuk évszámával való táblázatos kimutatása : Birodalom vagy ország- neve Egyetemek száma E gyetemi székhelyek megne­vezése Észrevétel Belgium 4 Brüssel 1833. Gent 1816. Lö­wen 1426. Lüttich 1877. Brittanni a s Irhon 9 Aberdeen*). Cambridge 1229. Dublin 1591. Edinburg 1582. Glasgow 1454. London 1828. Oxford 1249. St. Andrews 1410. *) Itt két egyetem van. Az egyik 1494- ben, a másik 1593- ban alapíttatott. Dánia i Koppenhága 1479. Frankhon IC. Aix 1409. Besancon 1564. Bordeaux 1441. Caen 1433. Chambéry. Clermont Eerrand. Dijon. Douai. Grenoble. Lyon 1300. Montpellier 1189. Nancy. Paris 800. 1106., újabb időben 1808. Poitiers, Bennes 1558. Toulouse 1228. • Teljes csak a pá­risi, lyoni, hordeauxi. A többi mind csonka, vagy csak akadémia. Göröghon i Athén 1837. Helvetia (Schweiz) 4 Basel 1460. Bern 1834. Genf 1368. (Kálvin által 1538. hely­reállítva). Zürich 1832. Magyarország 3 Budapest 1635. N.-Szombat- ban alapítva. 1777. Budára át- téve, onnét 1784-ben Pestre helyezve. Kolozsvár 1872. Zág­ráb 1874. .1 ogakadémiák vannak köv. helyeken: Deüre- ezen, Eger, Eperjes, fíyür, Kassa, Kecskemét, N.-Vá­rad, N.-Szeben, Márma­ros-,Sziget, Vápa, Pécs, 1 'o/.sony, Sárospatak. Németalföld 4 Amsterdam 1877. Groningen 1614. Leiden 1575. Utrecht 1634. Deventerben* Athe­naeum. Németh iro­dalom 20 Berlin 1810. Bonn 1818. Bo­roszló 1702. Erlangen 1743. Ereiburg 1457. Giesen 1607. Göttinga 1737. Greifswald 1456. Halle 1697. Heidelberg 1386. Jena 1558. Kiel 1665. Königs­berg 1544. Lipcse 1409. Mar­burg 1527. München 1826. Bos- tock 1419. Strassburg 1566. Tübinga 1477. Würzburg 1582.

Next

/
Thumbnails
Contents