Limes - Tudományos szemle, 2. évfolyam (Tatabánya, 1989)

1989 / 1. szám

KOMÁROM MEGVII TDDOMÁNYOS SZEMLE 1989 A TARTALOMBÓL Limes kontra Limes/Komárom a XVIII. század elsó kétharmadéban/A magyar birodalom sta- tistikai, geographiai tekintetben/Komárom sza­bad királyi város leírása (1848)/Magyar ország­nak leírása (1796)/Esztergom településtörténe­te és társadalma 1683—1914/Esztergom az ide­genforgalomban 1919 és 1945 közőtt/Komárom megye településeinek infrastrukturális helyzete 1960—1985 között/Komárom megye térkapcso­latainak néhány meghatározó eleme/A falusi tér­ségek foglalkoztatási helyzete egy felmérés tűk- rében/Az eocónprogram sorsa — területpoliti­kai háttórrel/Válságkezelési javaslatok Komárom megye szerkezetátalakítási programjához

Next

/
Thumbnails
Contents