Limes - Tudományos szemle, 12. évfolyam (Tatabánya, 1999)

1999 / 1. szám

TARTALOM: Felföld - Felvidék - Szlovákia Niederhauser Emil: Felvidéki együttélés • Käfer István: Szlovákok, csehek, magyarok, németek... • K. YVIachovsky: Mikszáth Kálmán, S. H. Vajansky és a szlovák-magyar kapcsolatok • Ábrahám Barna: Vonzások és taszítások J. Skultéty életművében • Halász Iván: A szlovák nemzeti politika és a zsidóság... • J. Vafiko: Ruszinok Szlovákiában • Kugler József: A kitelepülésre jelentkezett szlovákok... • Milan Podrimavsky: Eudovit Stúr, a Stúr-nemzedék és a szlovák politika... • G. Kovács László: Andrej Hlinka magyarhoni évei... * E. Lipták: A történelem két dimenziója • Elena Mannova: Elit egyesületek Pozsonyban • Turczel Lajos: Magyar egyesületek az egykori Felső-Magyarországon • Draveczky Balázs: Pozsony Gundelja * Kiss Szemán Róbert: Néhány esztétikai és nemzetpoli­tikai paradigmaváltásról • Pilecky Marcell: L. Ballek prózájáról • T. Zilka: Szlovák posztmo­dern művek elemzése • Kiss Gy. Csaba: Szlovákok és magyarok • Hamberger Judit: A szlovák-magyar viszony • Mezey L. M.: Pálya­képvázlat Turczel Lajosról • Kincs-Tár • Szemle TÁRSADALOM -TERMÉSZET - TÖRTÉNELEM MŰVÉSZET - MŰVELŐDÉS - IRODALOM TUDOMÁNYOS SZEMLE

Next

/
Thumbnails
Contents