Limes - Tudományos szemle, 16. évfolyam (Tatabánya, 2003)

2003 / 1. szám

TUDOMÁNYOS SZEMLE ALAPÍTOTTA Komárom-Csztergcm Megye Önkormányzata FŐSZERKESZTŐ Virág Jenő FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES L Balogh Béni SZERKESZTŐK Ábrahám Barna, Szilágyi Imre MUNKATÁRSAK Cserfán Ferenc (Bukarest). Hornberger Judit. Ress Imre. Zeidler Miklós MŰSZAKI SZERKESZTŐ Sárai Dezső BORÍTÓTERV Sellyéi Tamás Ottó XVI. ÉVFOLYAM S7. SZÁM MEGIELENIK NEGYEDÉVENTE FOLYÓIRATUNK A NEM/FTI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA ÉS A NEMZFTI KULTÚRÁI IS ALAPPROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL IELENIK MEG. KIADIA A KULTSÁR ISTVÁN TÁRSADAIOMTUDOMÁNYI ÉS KIADÓI ALAPÍTVÁNY TATARÁNYA Szerkesztőség: 2800 Tatabánya, Fő tér 4 - Megyeháza Telefon: 34 517-217, 34 517-127 Fax 34 310-197 Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 147 E-mail: virag.jeno@kemoh hu; merleg47@freemail.hu Nyomda: Alfadat-Press Kft, Tatabánya HU ISSN 0238-9266 Nytsz 13 SZÍ 1207 K/91. / CLCSZC: Szent-lványi litván, Rcstcványi Zidt • CURÓPA CS J / AZ ISZLÁM: Szcmbathy Zoltán. Hajnal litván. N. Rózia Crzsé ' / bet • ISZLÁM FUNDAMCNTAL1ZMUS: Ferwagner Péter Áka • / KCLCTI CS NyUGATI KCRCSZTCNySCG: Glaser Tamás • CGyÜlTCLCS CS / GyŰLÖLKÖDCS A BALKÁNON: Schütz István. Csikhelyi Lenke. Sckcse- yitó Dénes. Mitja Velikcnja • SZCMLC: Ábráhám Barna. Szilágyi Imre j ISZLÁM - ORTODOXIA - NYUGATI !KERESZTÉNYSÉG

Next

/
Thumbnails
Contents