Limes - Tudományos szemle, 17. évfolyam (Tatabánya, 2004)

2004 / 1. szám

TUDOMÁNYOS SZEMLE ALAPÍTOTTA Kcmárcm-Csztergcm Megye Önkormányzata FŐSZERKESZTŐ Virág Jenő FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES L Balogh Béni SZERKESZTŐK Ábrahám Barna, Szilágyi Imre MUNKATÁRSAK Cserfán Ferenc (Bukarest). Hamberger Judit. Ress Imre, Zeidler Miklós műszaki SZERKESZTŐ Sárai Dezső BORÍTÓTERV Sellyéi Tamás Ottó XVII. ÉVFOLYAM 61. SZÁM MEGIELENIK NEGYEDÉVENTE FOLYÓIRATUNK A NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA ÉS A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM, VALAMINT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS TATABÁNYA MEGYEI I0GÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL IELENIK MEG KIADIA A KULTSÁR ISTVÁN TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KIADÓI ALAPÍTVÁNY, TATABÁNYA Szerkesztőség: 2801 Tatabánya. PF. 1244 Telefon: 34/515-700/344 (Városháza), Fax: 34/311-283 Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 1244 E-mail: merleg47@freemail.hu , virag47@tatabanya.hu Nyomda: Alfadat-Press Kft., Tatabánya HU ISSN 0238-9266 Nytsz.: 13/SZI/1207/K/91. / CLCSZC: Horváth Gyula: Hagyomány és megújulás • TÖR f J s' TCNCTI KISTÜKÖR: Hermann Gusztáv Mihály: Székely tor­s' / téneti kistükör 1848 ig. Cgyed Ákos: A Székelyföld 1848—1918 / / között • VÁLTOZÓ SZÓKCiyTÖLD: Pál Judit: Városok, városkép a szé­/ / kelyföldön. Csoti Csaba: Az 1916. évi erdélyrészi háború és a Székely s' föld. Vincze Gábor: A megszállástól a kvázi autonómiáig. Gagyi József: s' Székely proletárok es burzscá terminológia • A SZÓKCiyKCRDtS: Kclumbán Gábor: A székelykérdés a harmadik évezred elején. Biró Béla: Az autonómia esélyei TUDOMÁNYOS SZEMLE SZÉKELYFÖLD, SZÉKELYSÉG

Next

/
Thumbnails
Contents