Limes - Tudományos szemle, 20. évfolyam (Tatabánya, 2007)

2007 / 1. szám

y / Tóth P.: Lengyel—magyar kapcsolatok ... a középkori y' hagyományban; Petneki N.: A reneszánsz kori ten- J y gyei—magyar kapciclatck; Ti&chler J.: Lengyelek ét ma y y gyarck 1956 ban: Csombor Z.: A lengyelekre vonatkozó ira- y y tok.... 19—20. század: Székely Gy.: Lengyelország keresztény hit- y y re térése; Szckclay K.: Víziók és valóság: 1939-1945; P. Kubicki: Ga- y' / lícia. mint szimbolikus régió: Kertész N.: Galíciai nosztalgiák és lengyel y y patriotizmus: K. Biernacki: M. Zdziechcwski. a szegedi egyetem díszdoktcra: S' Kaprcnczay K.: A Lengyel Tud. Akadémia magyar mecénása (Szalay Józsefi: 18c2— / 1876): Varga Z. L.—Giza Jerzy: J. Giza dandártábornok visszaemlékezése: Petneki Á.: / W. Klafaczyriski csonkán maradt emlékirata 1939-ből; D. Molnári.: Lengyel kálvinista írók és a nemzeti irodalmi kánon: J. Wyrczumski: A hegyek Jan Dlugcsz müvében: SZZMLZ ALAPÍTOTTA: Kcmárcm-Zsztergcm Megyei Önkormányzat Levéltára FŐSZERKESZTŐ Virág Jenő FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES L. Balogh Béni MUNKATÁRSAK Csáti Csaba. Cserfán Ferenc (Bukarest). Hornberger Judit. Ress Imre, Seres Attila. Vesztróczy Zsolt. Zeidler Miklós MŰSZAKI SZERKESZTŐ Sárai Dezső BORÍTÓTERV Sellyéi Tamás Ottó XX. ÉVFOLYAM 73. SZÁM MEGIELENIK NEGYEDÉVENTE. FOLYÓIRATUNK AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM, A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS TATABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL IELENIK MEG. KIADIA A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA 2500 ESZTERGOM, VÖRÖSMARTY U. 7. Szerkesztőség: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. - Városháza Telefon: 34/515-700/344, 06-30/747-7890; Fax: 34/311-283 E-mail: virag47@tatabanva.hu Honlap: www.limesfolyoirat.hu: www.artlimes.hu Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 1244 Nyomda: Alfadat-Press Kft., Tatabánya HU ISSN 0238-9266 Nytsz.: 13/SZI/1207/K/91. TUDOMÁNYOS SZEMLE

Next

/
Thumbnails
Contents