Limes - Tudományos szemle, 23. évfolyam (Tatabánya, 2010)

2010 / 1. szám

Minisztérium Nemzeti Kulturális Alap TUDOMÁNYOS SZEMLE ALAPÍTOTTA: Kcmárom-Csztergcm Megye Önkormányzata FŐSZERKESZTŐ Virág Jené FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES L. Balogh Béni MUNKATÁRSAK Csóti Csaba, Cserfán Ferenc (Bukarest), Hornberger Judit, Ress Imre, Seres Attila, Vesztróczy Zsolt, Zeidler Miklós MŰSZAKI SZERKESZTŐ Mcdrián Vilmos BORÍTÓTERV Sellyéi Tamás Ottó XXIII. ÉVFOLYAM 85. SZÁM MEGIELENIK NEGYEDÉVENTE. FOLYÓIRATUNK AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM, A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS TATABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL IELENIK MEG. KIAD)A A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA 2500 ESZTERGOM, VÖRÖSMARTY U. Z. Szerkesztőség: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. - Városháza Telefon: 34/515-700/344, 06-30/747-7890; Fax: 34/311-283 E-mail: virae 47@tatabanva.hu Honlap: www.limesfolvoirat.hu .' www.artlimes.hu Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 1244 Nyomda: Alfadat-Press Kft., Tatabánya HU ISSN 0238-9266 Nytsz.: 13/SZI/1207/K/91. a RCViZW, PROPAGANDA: A. Sajti Cnikc: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások időszakában: istyán Balázs. Társadalmi hangulat és a Délvidék \atolása: Janek István: A Magyarországgal szembe- propaganda és revíziós elképzelések: Anton, Mioara: arerszág elleni propagandája: Pallos Lajos: Magyar ganda ■ K1SPBBSCGI KCRDCS: Cgry Gábor: A román ki- tagyar kisebbség: L. Balogh Béni: A kisebbségi kérdés atrendszerben • KITCKINTO: Kclcntári Attila: A szov- -Curcpa • MŰHCiy: Trascá, Ottmar: Román—magyar tárgyalások 1943 első telében • SZCMLC: Turbucz Dávid, Csáti Csaba, Ortutay András

Next

/
Thumbnails
Contents