Limes - Tudományos szemle, 25. évfolyam (Tatabánya, 2012)

2012 / 1. szám

) / Bcdck Gergely: Elősző • Németh István: Közép y / Európa: német feladat? A Német-Osztrák Magyar / Gazdasági Szövetség tevékenysége (1913-1,918); Bcdck / ) / Gergely: Milan Hcdza és a magyar—szlovák viszony. Magyar __/ / / ságkép szlovák tükörben: Ottmar Traced: Pax Germanica. Német / / tervek az erdélyi kérdés megoldására 1940-1944 kozott • MŰHElJt: / / Vesztróezy Zsolt: Nacionalizmus és/vagy liberalizmus. (Nemzetállam és / / jogállam Grünwald Béla életművében) • KITEKINTŐ: Bárdi Nándor: A bu / dapesti kormányzatok magyarsagpclitikai intézményrendszere és stratégiája. / 1918 1938 • SZEMLE: Szegő Iván Miklós: Romsics Ignác új könyvéről: Kerepeszki / Róbert: Paksa Rudolf könyvéről: Csunderlik Péter: Turbucz Dávid könyvéről: Gayer Veronika: A szlovák és magyar történelemről szlovák szemmel TUDOMÁNYOS SZEMLE ALAPÍTOTTA: Kcmárcm-Esztergcm Megye Önkormányzata FŐSZERKESZTŐ Virág Jené FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES L. Balogh Béni VENDÉGSZERKESZTŐ Bcdck Gergely MŰSZAKI SZERKESZTŐ Mcdrián Vilmos BORÍTÓTERV Sellyéi Tamás Ottó XXV. ÉVFOLYAM 92. SZÁM MEGIELENIK NEGYEDÉVENTE E SZÁMUNK A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM, A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS TATABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL IELENT MEG. KIADIA A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI LEVÉLTÁR 2500 ESZTERGOM, VÖRÖSMARTY U. 7. Szerkesztőség: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. - Városháza Telefon: 34/515-700/344, 06-30/747-7890; Fax: 34/311-283 E-mail: virag47@tatabanya.hu Honlap: www.l imesfolyoirat.hu: www.artlimes .hu Levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 1244 Nyomda: Alfadat-Press Kft., Tatabánya HU ISSN 0238-9266 Nytsz.: 13/SZI/1207/K 91 nka Nemzeti Kulturális Alap

Next

/
Thumbnails
Contents