Siptár Péter: A magyar mássalhangzók fonológiája - Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes 18. (1995)

LINQUISTICA SERIES A STUDIA ET DISSERTATIONES, 18. SIPTÁR PÉTER A MAGYAR MÁSSALHANGZÓK FONOLÓGIÁJA A MAQYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE INSTITUTUM LINQUISTICUM ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNQARICAE

Next

/
Thumbnails
Contents