Állami főreáliskola, Lőcse, 1875

i LŐCSEI m. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLTANODA ÉRTESÍTVÉNYE. t VI. szám, 1875. TARTALOM: 1. Értekezések: 1. A bölcselet oktatása középiskoláinkban. 2. Egy a múlt századból származó osztály- könyvnek rövid megismertetése. II. Adatok az 1874/s- tanévről. KASSÁN. NYOMATOTT WERFER KÁROLY AKAD. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. ÍS75. 4

Next

/
Thumbnails
Contents