Állami főreáliskola, Lőcse, 1877

A KÖCSEI «Am KIR. AIM FlEAIffiOíl ÉRTESITVÉNYE az 1877—78-iki tanévről. XX. sBim. 1. Értekezés. 2. Adatok a lefolyt tanévről. LŐCSE. A szepesi hírnök könyvnyomdája. 1878.

Next

/
Thumbnails
Contents