Állami főreáliskola, Lőcse, 1880

A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁT.T.AMT föreáliskola ÉRTESÍTŐJE, az 1880—81-iki tanévről. XII. szám. TARTALOM: I. Értekezések: 1. Tisztujítás Lőcsén a XVI—XVII. században és vonások a városi hatóság hajdani életéből. (Vázlat). 2. Azon légkörbeli tényezők megismertetése, melyek a földkéreg configuratiójának létrehozásánál mechanikailag működnek. II. Adatok a lefolyt tanévről, ül. Statistikai táblázatok. LŐCSE. REISS JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJA. iSSi.

Next

/
Thumbnails
Contents