Állami főreáliskola, Lőcse, 1882

A LŐCSEI MAíiY. KIR. ÁTiT.AMT FÖREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE az 1882 83-iki tanévről. XIV. szám. TARTALOM: I, Értekezések: 1. Az anyagcsere. 2. Az orthogonii axonometria középtanodai igényeknek meg- felelőleg. Nekrolog. II. Adatok a lefolyt tanévről. III. Statistikai táblázatok. LŐCSE, RIM SS IÓ 7. S. ľ. KÖNY V NYOMDÁI A. • 1ŠS3.

Next

/
Thumbnails
Contents