Állami főreáliskola, Lőcse, 1883

A LŐCSEI MAGY. KIR. ALLAMI FÖREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE, az 1883—1884-iki tanévről. XV. szám. TARTALOM: I. Búcsúszó Dr. Juhász Norbert távozó főigazgatónkhoz. II. Értekezés: Lőcsének erődítése és védelmi rendszere. III. Adatok a lefolyt tanévről. IV. Statistikai táblázatok. V. Jelentés az 1883/84. tanévről. LŐCSE. KEI Sí JÓZS. T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1884.

Next

/
Thumbnails
Contents